NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình Thoát Nước Tập 1 - Mạng Lưới Thoát Nước – Hoàng Văn Huệ

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Giáo trình Thoát Nước Tập 1 - Mạng Lưới Thoát Nước – Hoàng Văn Huệ Giáo trình Thoát Nước Tập 1 - Mạng Lưới Thoát Nước – Hoàng Văn Huệ
9/10 356 bình chọn

I. Giới thiệu Giáo trình Thoát Nước Tập 1 _ Mang Lưới Thoát Nước

Giáo trình Thoát nước Tập 1  _  Mạng Lưới Thoát Nước nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản về: hệ thống và lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nưốc; nguyên lý quy hoạch và thiết kế mạng lưới thoát nước; lập và điều hành dự án thoát nước; tài chính và đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống thoát nước v.v…

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Giáo trình Thoát Nước Tập 1

I.MỤC LỤC

Phần II - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẦN VỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

2.1.    Những tài liệu cơ sở để thiết kế
2.2.    Dân số tính toán
2.3.    Tiêu chuẩn và chế độ thải nước
2.4.    Công thức xác định lưu lượng tính toán nước thải
2.4.1.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư
2.4.2.    Lưu lượng nưóc thải sản xuất
2.4.3.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong các xí nghiệp công nghiêp
2.5. Biểu đồ dao động lưu lượng nước thải
2.6.    Tổng lưu lượng nước thải

Phần III - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC TÍNH TOÁN THỦY LỰC

3.1.   Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới
3.2.    Các tiết diện công và đặc tính thủy lực
3.3.    Công thức tính toán thủy lực
3.4.    Tổn thất cục bộ trong mạng lưới thoát nước
3.5.    Đường kính tôi thiểu và độ đầy tối đa
3.6.    Tốc độ và độ dốc
3.7.    Tính toán mạng lưới thoát nước

IV - THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI

4.1.    Các bộ phận của sơ đồ hệ thông thoát nước khu dân cư
4.1.1.    Mạng lưới thoát nước trong nhà
4.1.2.    Mạng lưới thoát nước ngoài nhà
4.1.3.    Trạm bơm và ống dẫn áp lực
4.1.4.    Công trình xử lý
4.1.5.    Công xả và cửa xả nước vào nguồn tiếp nhận
4.2.    Sơ đồ mạng lưới thoát nước
4.3.    Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước
4.4.    Bố trí cống trên đường phố
4.5.    Độ sâu chôn công thoát nước
4.6. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn công
4.7. Nguyên tắc cấu tạo mạng lưới và thiết kế trắc dọc
4.8.    Đặc điểm về cấu tạo và tính toán mạng lưới thoát nước XNCN

V - THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC CHUNG

Thoát nước mưa
5.1.    Mưa và sự hình thành dòng chảy
5.1.1.    Những khái niệm về khí tượng và đặc tính của mưa
5.1.2.    Những thông số khí tượng thủy văn
5.2.    Thiết kế hệ thông thoát nước mưa
5.2.1.    Các giai đoạn thiết kế thoát nước mưa
5.2.2.    Trình tự thiết kế hệ thông thoát nước mưa
5.2.3.    Tài liệu cơ sở để thiết kế
5.2.4.    Nguyên tắc vạch tuyến thoát nước mưa
5.2.5.    Tính toán cống thoát nước mưa
5.2.6.    Các chi tiêu kỹ thuật cần lưu ý khi thiết kế hệ thông thoát nước mưa tự chảy
5.2.7.    Công thoát nước mưa có áp và tính toán
5.3.    Đặc Điểm những công trình trên hệ thông thoát nước mưa
5.3.1.    Ống và kênh mương
5.3.2.    Rãnh, mương, máng
5.3.3.    Giếng thu nước mưa
5.3.4.    Giếng thăm và giếng chuyển bậc
5.3.5.    Trạm bơm, hồ điều hòa và cửa xả nước mưa
Thoát nước chung
5.4.    Điều kiện sử dụng và hướng cải tạo hệ thông thoát nước chung của một số đô thị nước ta
5.5.    Đặc điểm tính toán thiết kế mạng lưói của hộ thông thoát nước chung

VI - HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG CHÂN KHÔNG

6.1.    Khái niệm chung về hệ thống thoát nước chân không
6.2.    Các bộ phận của hệ thống thoát nước chân không
6.2.1.    Giếng van chân không
6.2.2.    Đường cong chân không
6.2.3.    Trạm bơm chân không
6.3.    Thiết kế hệ thống thoát nưóc chân không
6.3.1.    Giếng van chân không
6.3.2.    Đường ông chân không
6.3.3.    Trạm bơm chân không
6.4.    Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thoát nước chân không

VII- CỐNG VÀ KÊNH MƯƠNG

7.1.    Những yêu cầu đối với công và kênh mương
7.2.    Các loại ống dùng để xây dựng cống thoát nước
7.3.    Mối nối đầu cống
7.4.    Nền và bệ cống

VIII - CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI

8.1.    Giếng thăm
8.2.    Giếng chuyển bậc
8.3.    Giếng tràn tách nước mưa trên hệ thông thoát nước chung
8.4.    Công đặt qua sông hồ và kênh đào
8.5.    Công qua đường xe lửa và đường ôtô
8.6.    Hồ điểu hòa trong hệ thông thoát nước mưa đô thị

IX - TRẠM BƠM NƯỚC THẢI

9.1.    Phân loại và cấu tạo máy bơm nưóc thải
9.2.    Công dụng của trạm bơm và vị trí đặt trạm bơm
9.3.    Phân loại trạm bơm nước thải, sơ đồ bố trí trạm bơm
9.4.    Bể chứa của trạm bơm thoát nước
9.4.1. Lưu lượng bơm và dung tích bể chứa
9.4.2. Kết cấu và trang bị trong bể chứa
9.5.    Thiết kế ống dẫn. Tính áp lực bơm, chọn máy bơm
9.5.1.    Thiết kế ông hút
9.5.2.    Thiết kế ống đẩy
9.5.3.    Áp lực toàn phần của máy bơm, chọn máy bơm
9.6.    Xả sự cố cho trạm bơm
9.7.    Đặc điểm bố trí máv bơm và đường ống
9.7.1.    Bố trí máy bơm
9.7.2.    Bố trí ống đẩy và thiết bị đo đếm
9.8. Trạm bơm công suất nhỏ
9.9. Trạm bơm cánh xoắn
9.10.    Tự động hóa trạm bơm
9.10.1.     Khái niệm về tự động hóa trạm bơm
9.10.2.     Các bộ phận chính của hệ thống điều khiển tự động
9.10.3.     Một số sơ đồ điều khiển trạm bơm
9.11.    Một số ví dụ về kết cấu trạm bơm

Phần III. KỸ THUẬT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KỶ THUẬT VÀ VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

X - KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẠNG LƯÔI THOÁT NƯỚC

10.1.   Đặc điểm, yêu cầu chung vể xây dựng mạng lưới thoát nước và phân đợt xâv dựng
10.1.1.    Đặc điểm
10.1.2.    Yêu cầu
10.1.3    Phân đợt xây dựng
10.2.    Công tác chuẩn bị thi công
10.2.1 Chuẩn bị phần đất thi công
10.2.2.    Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác thi công
10.2.3    Chuẩn bị tài liệu, thiết bị và vật tư kỳ thuật
10.3.    Thi công đào đất theo phương pháp lộ thiên
10.3.1.    Định vị và giác móng công trình
10.3.2.    Các loại mặt cắt ngang hố đào
10.3.3.    Kỹ thuật đào đất
10.3.4.    Chống sụt lở thành hào, hố đào
10.3.5.    Hạ mực nước ngầm
10.4.    Thi công bằng phương pháp nén cống
10.5. Lắp đặt và xảm cống
10.5.1.    Gia cường đáy cổng trước khi lắp đặt
10.5.2.    Lắp đặt công
10.5.3.    Kỹ thuật thi công nối cống
10.6.    Xây dựng hệ thông thông hơi cho hệ thống thoát nước
10.7.    Đặc điểm xây dựng trạm bơm
10.8.    Kỹ thuật đắp đất đỉnh cống
10.8.1.    Cấu tạo đất hào đặt cống
10.8.2.    Kỹ thuật đắp đất cống

XI - QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

11.1.    Nhiệm vụ và tổ chức quản lý mạng lưới
11.2.    Nghiệm thu và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới
11.2.1.    Kiểm tra việc bảo vệ công và các công trình khỏi những tác động của nước thải với nước ngầm
11.2.2.    Kiểm tra thủy lực cổng
11.2.3.    Công tác nghiệm thu và đưa mạng lưới vào sử dụng
11.3.    Kiểm tra, thau rửa và sửa chữa mạng lưới
11.3.1.    Công tác kiểm tra
11.3.2.    Kỹ thuật thau rửa cống
11.3.3.    Sửa chữa mạng lưới
11.4.    Kỹ thuật an toàn
11.5.    Đặc điểm quản lý trạm bơm nước thải

XII - THU THẬP TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

12.1.    Khảo sát thiết kế
12.1.1.    Thăm dò khảo sát chi tiết để thiết kế sơ bộ
12.1.2.    Thăm dò khảo sát để thiết kế kỹ thuật12.2.    Thu thập tài liệu để thiết kế
12.3.    Thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật
12.3.1.    Thiết kế sơ bộ
12.3.2.    Thiết kế kỹ thuật
12.4.    So sánh kinh tế kỹ thuật các phương án
12.5.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc và tính toán kinh tế kỹ thuật của trạm bơm
12.5.1.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc
12.5.2.    Tính toán kinh tế – kỹ thuật của trạm bơm
12.6. Xác định giá thành quản lý để vận chuyển và xử lý nước thải

PHỤ LỤC

Phụ lục I. Tốc độ không xói mòn của dòng chảy đối với đất
Phụ lục II Các ví dụ tính toán thủy lực
Phụ lục III Ví dụ tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa
Phụ lục IV. Giá trị của các hệ số dùng để tính toán chỉ tiêu làm việc của giếng tách nước mưa
Phụ lục V. Ví dụ tính toán thoát nước mưa có hồ điều hòa

TÀI LIỆU THAM KHẢOCộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Giáo trình Thoát Nước Tập 1 - Mạng Lưới Thoát Nước – Hoàng Văn Huệ"

Đăng nhận xét

Được tải trợ

Liên kết

Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357