Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm - Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả

Lượt xem: , Bình luận: 0

Bài viết ngẫu nhiên


Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm - Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm - Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
9/10 356 bình chọn
Những khái niệm cơ bản về dao động, sóng cơ, sóng âm. Vật liệu và kết cấu hút âm. Thiết kế chất lượng âm nhà hát ngoài trời. Thiết kế chất lượng âm trong phòng. Tiêu chuẩn đánh giá định lượng chất lượng âm trong phòng. Thiết kế chất lượng âm phòng khán giả. Hệ thống điện thanh, nguồn ồn. Lan truyền tiếng ồn và cách xử lý.

Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm - Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm - Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả"

Đăng nhận xét