Desalination and water purification technologies

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Desalination and water purification technologies Desalination and water purification technologies
9/10 356 bình chọn

Desalination and water purification technologies

Desalination and water purification technologies
CONTENTS
Foreword
Preface
1. Introduction
2. Desalination Technologies
2.1. Thermal Desalination
2.1.1. Multi-Stage Flash (MSF) Process
2.1.2. Multi-Effect Distillation (MED)
2.1.3. Low Temperature Evaporation (LTE) using Waste Heat
2.2. Reverse Osmosis (RO)
2.3. Hybridization
2.4. Cogeneration using Nuclear Energy
3. Challenges in Rural Areas 6
4. Role of Department of Atomic Energy in
5. Technologies & Products Developed by BARC
5.1. Membrane Technologies
5.1.1. Brackish Water RO
5.1.2. Sea Water RO
5.1.3. Development of Membrane & Modules
5.1.3.1. Backwashable UF Spiral Modules
5.1.3.2. Candle Type UF Water Purification Device
5.1.4. Spin-off Membrane - Porous Polysulfone Diaphragm as Separator in Electrochemical Processes
5.1.5. UF Assisted Fluoride Removal System
5.1.6. UF Assisted Arsenic Removal System
5.1.7. UF Assisted Iron Removal System
5.1.8. Membrane Pouch for Providing Sterile Water Solution from Contaminated Water
5.2. Thermal Desalination
5.2.1. Multi-Stage Flash (MSF)
5.2.2. LTE Desalination using Waste Heat
5.2.3. Multi-Effect Distillation (MED)
6. Desalination using Nuclear Energy
6.1. Hybrid System
6.2. LTE System utilising Nuclear Waste Heat
7. Desalination & Water Purification Systems for Rural areas
7.1. Rural Application of UF based Water Purification Technologies
7.2. Solar Desalination & Water Purification Systems
7.2.1. Solar PV based Water Treatment Systems
7.2.1.1. Small Brackish Water RO & UF Units
7.2.1.2. Community size RO Plant
8. Consultancy
9. Recovery of Valuables from Reject Brine of Desalination Plant
10. Services
11. Transfer of Technical Know-How
11.1. Who Can Apply
11.2. How to Apply
Annexure-I Milestones in Thermal Desalination
Annexure- II Milestones in Membrane Technologies
Annexure-III Desalination & Water Purification Technologies and Products
Developed by BARC- Technical Features
Annexure-IV Application Form for Technology Transfer from BARC

Tài liệu: Các phương pháp xử lý độ mặn
Công nghệ khử muối và làm sạch nước
NỘI DUNG
Lời tựa
Lời nói đầu
1. Giới thiệu
2. Công nghệ khử muối
2.1. Khử muối nhiệt
2.1.1. Quá trình Flash Nhiều Chế độ (MSF)
2.1.2. Chưng cất đa hiệu ứng (MED)
2.1.3. Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt thấp (LTE) sử dụng nhiệt thải
2.2. Thẩm thấu ngược (RO)
2.3. Hybridization
2.4. Sử dụng năng lượng hạt nhân
3. Những thách thức ở nông thôn
4. Vai trò của Vụ Năng lượng nguyên tử trong
5. Các công nghệ và sản phẩm do BARC phát triển
5.1. Công nghệ màng
5.1.1. Nước lau nước RO
5.1.2. Nước biển RO
5.1.3. Phát triển màng tế bào & mô-đun
5.1.3.1. Các mô-đun xoắn ốc UF
5.1.3.2. Thiết bị làm sạch nước UF Loại nến
5.1.4. Màng Spin - Màng Phủ Polysulfone xốp làm phân cách trong các quá trình điện hóa
5.1.5. Hệ thống Xử lý Florua Giúp UF
5.1.6. Hệ thống Uống Asen được Hỗ trợ
5.1.7. Hệ thống Xử lý Gỡ sắt UF
5.1.8. Túi màng để cung cấp dung dịch nước vô khuẩn từ Nước bị ô nhiễm
5.2. Khử muối nhiệt
5.2.1. Flash đa giai đoạn (MSF)
5.2.2. LTE khử muối bằng nhiệt thải
5.2.3. Chưng cất đa hiệu ứng (MED)
6. Khử muối bằng năng lượng hạt nhân
6.1. Hệ thống hỗn hợp
6.2. Hệ thống LTE sử dụng nhiệt thải hạt nhân
7. Hệ thống khử muối và lọc nước cho các vùng nông thôn
7.1. Ứng dụng công nghệ lọc nước UF ở nông thôn
7.2. Hệ thống làm sạch và lọc nước năng lượng mặt trời
7.2.1. Hệ thống xử lý nước bằng năng lượng mặt trời dựa vào PV
7.2.1.1. Đơn vị RO và UF nước nhỏ
7.2.1.2. Quy mô cộng đồng RO Plant
8. Tư vấn
9. Thu hồi tài sản có giá trị từ việc loại bỏ nước muối của nhà máy khử muối
10. Dịch vụ
11. Chuyển giao bí quyết kỹ thuật
11.1. Ai có thể áp dụng
11.2. Làm thế nào để nộp
Phụ lục-I cột mốc trong khử muối nhiệt
Phụ lục-II cột mốc trong công nghệ màng
Công nghệ và sản phẩm làm sạch nước và vệ sinh Annexure-III
Phát triển bởi BARC-Tính năng kỹ thuật
Phụ lục IV-Đơn xin chuyển giao công nghệ từ BARC


Bài viết được quan tâm

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa tốt nhất hiện nay Hot

Máy ép bùn trục vít dạng đĩa là một thiết kế cải tiến, bùn không bị nghẹt giữa các khe và làm giảm đáng kể thể tích các bể lắng và nén bùn, tiết kiệm chi phí trong xây dựng hệ thống xử lí nước thải.
Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông (DAF) công suất 100m3/hr Hot

Bể tuyển nổi được cấu tạo bao gồm một bể tròn hoặc hình chữ nhật. Bên trên bể và đáy bể được thiết kế hai dàn cào bùn. Thiết bị được kết nối với một số thiết bị phụ trợ bên ngoài gồm bình trộn nước, bơm nước trộn, máy nén khí…
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (18) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Xử lý nước thải (13) Tính toán - thiết kế (9) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Vi sinh vật học (7) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tin tức môi trường (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Tài liệu môi trường (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Tuyển dụng (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tài liệu xử lý nước cấp (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Bể lắng vách nghiêng (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)