Bài giảng môn xử lý nước thải - Nguyễn Thị Hường

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Bài giảng môn xử lý nước thải - Nguyễn Thị Hường Bài giảng môn xử lý nước thải - Nguyễn Thị Hường
9/10 356 bình chọn
Chương 1: NGUỒN GỐC, TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI
1.1. Khái quát về NT
1.2. Nguồn gốc phát sinh
1.3. Các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong NTĐT
1.4. Q.trình nitơrát hóa và khử nitơrát. Q.trình hòa tan và tiêu thụ oxy trong NT
1.5. Sử dụng NT và bùn cặn trong NT
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ HỌC
2.1. Song chắn rác hoặc lưới chắn rác
2.2. Bể điều hòa
2.3. Bể lắng cát
2.4. Lọc
2.5. Đông tụ và keo tụ
Chương 3: XLNT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NHÂN TẠO
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Nguyên lý chung của quá trình oxy hóa sinh hóa
3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ oxy hóa sinh hóa
3.4. Các phương pháp yếm khí
3.5. Các phương pháp hiếu khí
3.6. Các công trình loại bỏ các chất dinh dưỡng (muối nitơ và phốtpho) và ổn định bùn bằng phương pháp sinh học
Chương 4: XLNT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
4.1. Các công trình XLNT trong đất
4.2. Hồ sinh học
Chương 5: XLNT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ
5.1. Phương pháp đông tụ
5.2. Phương pháp trung hòa
5.3. Phương pháp oxy hóa khử
Chương 6: KHỬ TRÙNG VÀ XẢ NƯỚC THẢI RA NGUỒN
6.1. Khử trùng NT
6.2. Trộn, bể tiếp xúc và cống xả nước thải ra nguồn
Chương 9: XỬ LÝ BÙN CẶN NƯỚC THẢI
7.1. Đặc tính bùn cặn và các phương pháp xử lý bùn cặn
7.2. Các công trình lắng đợt 1 kết hợp lên men bùn cặn lắng
7.3. Bể metan
7.4. Nén bùn cặn
7.5. Làm khô bùn cặn
7.6. Các bước, phương pháp XLNT và bùn cặn trong NTĐT
Chương 10: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ XLNT CN
7.7. Cơ sở chọn phương pháp XLNT các xí nghiệp công nghiệp
7.8. Sử dụng nước trong SX và NT công nghiệp
7.9. Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp
7.10. Một số ví dụ
Bài giảng môn xử lý nước thải - Nguyễn Thị HườngBài viết được quan tâm

Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Bài giảng môn xử lý nước thải - Nguyễn Thị Hường"

Đăng nhận xét

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (20) Xử lý nước thải (16) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Tính toán - thiết kế (12) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Tài liệu môi trường (7) Vi sinh vật học (7) Tin tức môi trường (6) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển dụng (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Bể lắng (3) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Tài liệu xử lý nước cấp (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng vách nghiêng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)