Tài liệu xử lý nước thải - Thầy Hải

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Tài liệu xử lý nước thải - Thầy Hải Tài liệu xử lý nước thải - Thầy Hải
9/10 356 bình chọn
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Giới thiệu về các chất thải hữu cơ
1.1.1. Nước thải
1.1.1.1. Nước thải sinh hoạt
1.1.1.2. Nước thải công nghiệp
1.1.2. Chất thải rắn
1.1.2.1. Chất thải đô thị
1.1.2.2. Chất thải nguy hại
1.2. Sự chuyển hóa, phân hủy các hợp chất hữu cơ trong chất thải
1.2.1. Sự chuyển hóa, phân hủy hydratcacbon
1.2.2. Sự chuyển hóa, phân hủy protein
1.2.2. Sự chuyển hóa, phân hủy lipit
1.3. Ảnh hưởng của các chất thải hữu cơ đến môi trường
1.3.1. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường
1.3.2. Ảnh hưởng của chất thải rắn tới môi trường
1.4. Những thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước
1.4.1. Độ pH
1.4.2. Nhiệt độ
1.4.3. Độ màu
1.4.4. Độ đục
1.4.5. Hàm lượng chất rắn
1.4.6. Oxy hoà tan (DO - Dissolved Oxygen)
1.4.7. Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD - Biochemical Oxygen Demand)
1.4.8. Nhu cầu oxy hoá học (COD - Chemical Oxygen Demand)
1.4.9. Hàm lượng nitơ
1.4.10. Hàm lượng phospho
1.4.11. Các chỉ tiêu vi sinh
CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI CÁC NHÀ MÁY THỰC PHẨM
2.1. Thành phần hóa học và tính chất của chất thải các nhà máy từ nguyên liệu thủy sản
2.1.1. Nước thải
2.1.2. Chất thải rắn
2.2. Thành phần hóa học và tính chất của chất thải các nhà máy từ nguyên liệu gia súc, gia cầm
2.2.1. Nước thải
2.2.1.1. Các xí nghiệp, trại chăn nuôi
2.2.1.2. Các xí nghiệp giết mổ
2.2.1.3. Công nghiệp thuộc da
2.2.2. Các phế liệu, phụ phẩm
2.3. Thành phần hóa học và tính chất của chất thải các nhà máy từ nguyên liệu thực vật
2.3.1. Nhà máy đường mía
2.3.1.1. Nước thải
2.3.1.2. Mật rỉ (rỉ đường)
2.3.1.3. Bùn lọc
2.3.1.4. Bã mía
2.3.2. Nhà máy đồ hộp rau quả
2.3.2.1. Nước thải
2.3.2.2. Các phế liệu
2.3.3. Nhà máy chế biến tinh bột
2.3.3.1. Nước thải
2.3.3.2. Chất thải rắn
2.4. Thành phần hóa học và tính chất của chất thải các nhà máy lên men vi sinh vật
2.4.1. Nhà máy bia
2.4.1.1. Nước thải
2.4.1.2. Bã malt
2.4.1.3. Nấm men bia
2.4.1.4. Mầm malt bia
2.4.1.5. Cặn protein
2.4.1.6. Các loại phế liệu hạt
2.4.2. Nhà máy cồn, rượu
2.4.2.1. Nước thải
2.4.2.2. Bã rượu
2.4.2.3. Khí CO2
2.4.2.4. Ete, aldehyt, dầu fuzen
2.4.3. Nhà máy sản xuất bột ngọt
2.4.3.1. Nước thải
2.4.3.2. Chất thải rắn và phế liệu
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NHÀ MÁY THỰC PHẨM
3.1. Nguyên tắc quản lý chất thải nhà máy thực phẩm
3.1.1. Giảm thiểu chất thải trong sản xuất (waste reduce)
3.1.2. Tái sử dụng chất thải (waste reuse)
3.1.3. Tái chế chất thải hay quay vòng chất thải (waste recycling)
3.2. Nguyên lý chung và các phương pháp xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học
3.2.1. Chất thải rắn hữu cơ
3.2.1.1. Nguyên lý chung của phương pháp ủ chất thải hữu cơ
3.2.1.2. Các phương pháp xử lý chất thải hữu cơ
3.2.2. Nước thải
3.2.2.1. Các điều kiện để áp dụng xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
3.2.2.2. Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí
3.2.2.3. Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí (yếm khí)
3.2.2.3. Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí (yếm khí)
3.2.2.3.2. Xử lý nước thải bằng bể phản ứng sinh học hiếu khí (Aeroten)
3.2.2.3.3. Xử lý nước thải bằng bể lọc sinh học (Biofilter)
3.2.2.3.4. Xử lý nước thải bằng đĩa quay sinh học RBC (Rotating Biological Contactors)
3.2.2.3.5. Xử lý nước thải bằng các bể kỵ khí
3.3. Các phương pháp xử lý chất thải nhà máy thực phẩm
3.3.1. Xử lý chất thải nhà máy thủy sản
3.3.1.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.1.2. Chất thải rắn
3.3.1.2.1. Xử lý vỏ tôm, đầu tôm để sản xuất chitin và chitozan
3.3.2. Xử lý chất thải nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm
3.3.2.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.2.2. Các phế liệu, phụ phẩm
3.3.3. Xử lý chất thải nhà máy đường
3.3.3.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.3.2. Tận dụng và xử lý mật rỉ
3.3.3.2.1. Sản xuất cồn
3.3.3.2.2. Sản xuất men bánh mì
3.3.3.2.3. Sản xuất acid lactic
3.3.3.3. Tận dụng và xử lý bùn lọc
3.3.3.3.1. Sản xuất sáp mía và dầu mía
3.3.3.2.2. Sản xuất phân sinh hóa hữu cơ
3.3.3.4.1. Sản xuất ván ép
3.3.3.4.2. Sản xuất thực phẩm gia súc
3.3.3.4.3. Kết quả bước đầu xử lý bã mía
3.3.4. Xử lý chất thải nhà máy đồ hộp, rau quả
3.3.4.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.4.2. Tận dụng và xử lý các loại phế thải
3.3.4.2.1. Sử dụng chất thải nhà máy đồ hộp dứa để sản xuất thực phẩm gia súc
3.3.4.2.2. Xử lý chồi dứa để sản xuất enzyme bromelin
3.3.4.2.3. Xử lý bã táo, vỏ chanh, cam để sản xuất pectin
3.3.4.2.4. Xử lý bã táo để sản xuất enzyme pectinase
3.3.5. Xử lý chất thải nhà máy chế biến tinh bột
3.3.5.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.5.2. Chất thải rắn
3.3.6. Xử lý chất thải nhà máy bia
3.3.6.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.6.2. Tận dụng và xử lý bã malt
3.3.6.2.2. Nuôi nấm mốc làm thực phẩm gia súc
3.3.6.3. Tận dụng và xử lý nấm men bia
3.3.6.3.1. Tái sử dụng sinh khối nấm men bia
3.3.6.3.2. Sản xuất dịch tự phân nấm men
3.3.6.4. Tận dụng và xử lý mầm malt bia
3.3.6.5. Công nghệ xử lý một số chất thải khác của nhà máy bia
3.3.7. Xử lý chất thải nhà máy cồn, rượu
3.3.7.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.7.2. Sử dụng bã rượu từ rỉ đường
3.3.7.2.1. Thu nhận sinh khối nấm men từ bã rượu
3.3.7.2.2. Sản xuất nấm men gia súc
3.3.7.2.3. Ủ thức ăn gia súc bằng bã rượu
3.3.7.3. Tận dụng bã rượu từ lương thực, khoai tây
3.3.7.3.1. Sử dụng bã rượu tươi
3.3.7.3.2. Ủ chua bã rượu
3.3.7.3.3. Sản xuất biomicine thô
3.3.7.4. Sử dụng CO2 (acid cacbonic)
3.3.7.4.1. Sản xuất CO2 lỏng
3.3.7.4.2. Sản xuất CO2 băng khô
3.3.7.4.3. Sản xuất amon cacbonat
3.3.8. Xử lý chất thải nhà máy bột ngọt
3.3.8.1. Phương pháp và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
3.3.8.2. Chất thải rắn và phế liệu
3.3.8.2.1. Xử lý sinh khối
3.3.8.2.2. Xử lý các loại phế liệu khác
Tài liệu xử lý nước thải - Thầy Hải

Bài viết được quan tâm

Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tài liệu xử lý nước thải - Thầy Hải"

Đăng nhận xét

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (20) Xử lý nước thải (16) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Tính toán - thiết kế (12) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Tài liệu môi trường (7) Vi sinh vật học (7) Tin tức môi trường (6) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển dụng (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Bể lắng (3) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Tài liệu xử lý nước cấp (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng vách nghiêng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)