Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Luận văn xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2500 m3/ ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1
Luận văn xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2500 m3/ ngày đêm Luận văn xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2500 m3/ ngày đêm
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
Bìa luận văn
i Nhiệm vụ luận văn
Lời cảm ơn
ii Tóm tắt luận văn
iii Mục lục
iv Danh mục hình
vii Danh mục bảng
viii Danh mục chữ viết tắt
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Nhiệm vụ luận văn
1.3 Nội dung luận văn
1.4 Phương pháp thực hiện
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KHU SÀI GÒN SPORT CITY
2.1 Giới thiệu chung về dự án Sài Gòn Sport City tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh
2.2 Vị trí địa lý
2.3 Điều kiện khí hậu
2.4 Chế độ thuỷ văn
2.5 Chất lượng môi trường nước
2.6 Tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái
2.7 Quy hoạch khu Sài Gòn Sport City
2.7.1 Qui hoạch hệ thống giao thông
2.7.2 Qui hoạch hệ thống thoát nước
2.7.3 Qui hoạch hệ thống cấp nước
2.7.4 Cấp điện và thông tin liên lạc
2.7.5 Cây xanh
2.8 Quy hoạch chi tiết khu A
2.9 Thành phần tính chất nước thải sinh hoạt
2.10 Xác định lưu lượng nước thải khu A .
CHƯƠNG 3:TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
3.1 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải
3.1.1 Xử lý nước thải bảng phương pháp cơ học
3.1.2 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý
3.1.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
3.2 Một số công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt trên thực tế.
3.2.1 Hệ thống xử lý nước thải công ty  DONA - VICTOR
3.2.2 Hệ thống xử lý nước thải khu dân cư Tân Qui Đông
3 3.3 Phân tích và đề xuất phương án xử lý
3.3.1 Thành phần tính chất nước thải cần xử lý
3.3.2 Phân tích và đề xuất phương án xử lý
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VN
4.1 Tính toán phương án 1
4.1.1 Song chắn rác thô
4.1.2 Hầm tiếp nhận
4.1.3 Lưới chắn rác
4.1.4 Bể lắng cát ngang
4.1.5 Bể điều hoà
4.1.6 Bể lắng ly tâm đợt I
4.1.7 Bể lọc sinh học
4.1.8 Bể lắng ly tâm đợt II
4.1.9 Bể khử trùng
4.1.10 Bể nén bùn
4.1.11 Hố thu nước dư từ bể nén bùn
4.1.12 Máy lọc ép băng tải
4.2 Tính toán phương án 2
4.2.1 Bể Aerotank làm thoáng kéo dài
4.2.2 Bể lắng II
4.2.3 Bể nén bùn
4.2.4 Máy lọc ép băng tải
CHƯƠNG 5: KHÁI QUÁT KINH TẾ
5.1 Mô tả công trình
5.2 Tính toán chi phí .
5.2.1 Chi phí thiết bị và xây dựng
5.2.2 Chi phí vận hành
5.3 Phương pháp phân tích và lựa chọn công nghệ
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VN
6.1 Giai đoạn thi công
6.1.1 Giải pháp thi công và chỉ tiêu kỹ thuật
6.1.2 Công tác chạy thử không tải
6.2 Nguyên nhân và biện nhân khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống
6.3 Tổ chức quản lý và kỹ thuật vận hành
6.3.1 Tổ chức quản lý
6.3.2 Kỹ thuật an toàn
6.3.3 Bảo trì
6.4 Sự cố và biện pháp khắc phục
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN
7.1 Kết luận
7.2 Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2500 m3/ ngày đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594