Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU QUA EMAIL MIỄN PHÍ

Tài liệu tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tài liệu tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải Tài liệu tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
9/10 356 bình chọn

CONTENT

4.1. LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN
4.2. TÍNH TOÁN MƯƠNG DẪN NƯỚC THẢI (HÌNH CHỮ NHẬT)
4.3. SONG CHẮN RÁC
4.4. BỂ TIẾP NHẬN
4.5. BỂ ĐIỀU HÒA
4.6. BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG
4.7. BỂ LẮNG I (Chọn bể lắng đứng)
4.8. BỂ UASB
4.9. BỂ CHUYỂN TIẾP
4.10. BỂ KHỬ NITRAT
4.11. BỂ AEROTANK
4.12. BỂ LẮNG II
4.13. BỂ OXY HÓA
4.14. BỂ TRUNG HÒA, LẮNG
4.15. BỂ KHỬ TRÙNG
4.15. BỂ NÉN BÙN
4.16. MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT

Tài liệu tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594