The Dictionary of Environmental Science and Engineering

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


The Dictionary of Environmental Science and Engineering The Dictionary of Environmental Science and Engineering
9/10 356 bình chọn
Environmental Science and Engineering is a truly interdisciplinary field. From its origins in public health practice, concern for the well-being of our environment has embraced areas as diverse as chemistry, the earth sciences, biology, engineering and law. The specialist language of any discipline can be a barrier to cooperation and understanding in solving environmental problems. The Dictionary of Environmental Science and Engineering explains many important specialist environmental terms in a clear and concise way. It also provides an extensive guide to the many acronyms encountered in environmental science.

The Dictionary of Environmental Science and Engineering will be a valuable reference tool for anyone working, whether directly or indirectly, with the environment. The dictionary describes many of the acts, organisations and requirements related to the legislation of the environment, giving particular emphasis to those of the United States of America. Thus, it will be particularly useful to those seeking a greater understanding of the US perspective on the environmental question.
Khoa học và Kỹ thuật môi trường là một lĩnh vực thực sự liên ngành. Từ nguồn gốc của nó trong thực hành y tế công cộng, mối quan tâm đến sự thịnh vượng của môi trường của chúng ta đã bao trùm các lĩnh vực đa dạng như hóa học, khoa học trái đất, sinh học, kỹ thuật và luật. Ngôn ngữ chuyên môn của bất kỳ ngành học nào có thể là rào cản cho sự hợp tác và hiểu biết trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Từ điển Khoa học và Kỹ thuật Môi trường giải thích nhiều thuật ngữ môi trường chuyên gia quan trọng một cách rõ ràng và súc tích. Nó cũng cung cấp một hướng dẫn mở rộng cho nhiều từ viết tắt gặp phải trong khoa học môi trường.

Từ điển Khoa học và Kỹ thuật Môi trường sẽ là một công cụ tham khảo có giá trị cho bất kỳ ai làm việc, dù trực tiếp hay gián tiếp, với môi trường. Từ điển mô tả nhiều hành vi, tổ chức và các yêu cầu liên quan đến pháp luật về môi trường, đặc biệt nhấn mạnh đến các hành vi của Hoa Kỳ. Do đó, nó sẽ đặc biệt hữu ích cho những người tìm kiếm sự hiểu biết lớn hơn về quan điểm của Hoa Kỳ về câu hỏi môi trường.
The Dictionary of Environmental Science and Engineering

Bài viết được quan tâm

Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "The Dictionary of Environmental Science and Engineering"

Đăng nhận xét

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (20) Xử lý nước thải (16) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Tính toán - thiết kế (12) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Tài liệu môi trường (7) Vi sinh vật học (7) Tin tức môi trường (6) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển dụng (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Bể lắng (3) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Tài liệu xử lý nước cấp (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng vách nghiêng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)