Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

The Dictionary of Environmental Science and Engineering

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
The Dictionary of Environmental Science and Engineering The Dictionary of Environmental Science and Engineering
9/10 356 bình chọn
Environmental Science and Engineering is a truly interdisciplinary field. From its origins in public health practice, concern for the well-being of our environment has embraced areas as diverse as chemistry, the earth sciences, biology, engineering and law. The specialist language of any discipline can be a barrier to cooperation and understanding in solving environmental problems. The Dictionary of Environmental Science and Engineering explains many important specialist environmental terms in a clear and concise way. It also provides an extensive guide to the many acronyms encountered in environmental science.

The Dictionary of Environmental Science and Engineering will be a valuable reference tool for anyone working, whether directly or indirectly, with the environment. The dictionary describes many of the acts, organisations and requirements related to the legislation of the environment, giving particular emphasis to those of the United States of America. Thus, it will be particularly useful to those seeking a greater understanding of the US perspective on the environmental question.
Khoa học và Kỹ thuật môi trường là một lĩnh vực thực sự liên ngành. Từ nguồn gốc của nó trong thực hành y tế công cộng, mối quan tâm đến sự thịnh vượng của môi trường của chúng ta đã bao trùm các lĩnh vực đa dạng như hóa học, khoa học trái đất, sinh học, kỹ thuật và luật. Ngôn ngữ chuyên môn của bất kỳ ngành học nào có thể là rào cản cho sự hợp tác và hiểu biết trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Từ điển Khoa học và Kỹ thuật Môi trường giải thích nhiều thuật ngữ môi trường chuyên gia quan trọng một cách rõ ràng và súc tích. Nó cũng cung cấp một hướng dẫn mở rộng cho nhiều từ viết tắt gặp phải trong khoa học môi trường.

Từ điển Khoa học và Kỹ thuật Môi trường sẽ là một công cụ tham khảo có giá trị cho bất kỳ ai làm việc, dù trực tiếp hay gián tiếp, với môi trường. Từ điển mô tả nhiều hành vi, tổ chức và các yêu cầu liên quan đến pháp luật về môi trường, đặc biệt nhấn mạnh đến các hành vi của Hoa Kỳ. Do đó, nó sẽ đặc biệt hữu ích cho những người tìm kiếm sự hiểu biết lớn hơn về quan điểm của Hoa Kỳ về câu hỏi môi trường.
The Dictionary of Environmental Science and Engineering
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "The Dictionary of Environmental Science and Engineering"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594