Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Luận văn xử lý nước thải thuỷ sản công suât 400m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Luận văn xử lý nước thải thuỷ sản công suât 400m3/ngày đêm Luận văn xử lý nước thải thuỷ sản công suât 400m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn
Với hiện tráng môi trường như vậy, vấn đề nghiên cứu công nghệ thích hớp xử lý nước thải cho ngành chế biến thuỷ sản là cần thiết. Đề tài này đước thức hiện nhằm múc đích nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý thích hợp cho một trường hợp cụ thể, đó là Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Kiên Giang.

Luận văn xử lý nước thải thuỷ sản công suât 400m3/ngày đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Luận văn xử lý nước thải thuỷ sản công suât 400m3/ngày đêm"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594