Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án môn học xử lý nước thải thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho công ty thuỷ sản 404

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Đồ án môn học xử lý nước thải thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho công ty thuỷ sản 404 Đồ án môn học xử lý nước thải thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho công ty thuỷ sản 404
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
MỤC LỤC

Chương 1 - GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TY

1.2. Điều kiện tự nhiên
1.2.1. Vị trí
1.2.2. Đặc điểm địa hình
1.2.3. Đặc điểm khí hậu
1.3. Chế độ thủy văn
1.4. Chất lượng nước sông Hậu
1.5. Nhu cầu về nguyên liệu, nước
1.6 Quy trình sản xuất và nguồn gốc sinh ra nước thải
1.6.1 Quy trình sản xuất
1.6.2. Nguồn gốc sinh ra nước thải

Chương 2- ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ

2.1.Đề xuất phương án
2.1.1.Phương án 1
2.1.2. Phương án 2
2.1.3.Phương án 3
2.2.Phân tích phương án
2.2.1. Phương án 1
2.2.2. Phương án 2
2.2.3. Phương án 3

Chương 3- THIẾT KẾ KỸ THUẬT, TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.1.Quy trình công nghệ xử lý
3.2 Tính toán thiết kế công trình
3.2.1. Thiết kế kênh dẫn nước thải
3.2.2 Hố thu cát
3.2.4. Thiết Kế Bể Điều Lưu
3.2.5. Thiết kế bể lắng sơ cấp
3.2.6 Thiết kế bể UASB
3.2.7 Thiết kế bể bùn hoạt tính
3.2.8 Thiết kế bể lắng thứ cấp
3.2.11. Tính toán cao trình
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đồ án môn học
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594