Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước
9/10 356 bình chọn


MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

I. Mở đầu

II. Chỉ thị sinh học (Bioindicator) và chỉ thị sinh học môi trường nước

II.1. Chỉ thị sinh học môi trường
II.2. Chỉ thị sinh học môi trường nước

III. Phương pháp quan trắc chất lượng nước bằng chỉ thị sinh học

III.1. Phương pháp đánh giá các loài đơn lẻ
III.2. Phương pháp đánh giá phản ứng của nhiều loài

IV. QUAN TRẮC CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM

IV.1. Quan trắc chỉ thị sinh học theo quy định của pháp luật
IV.2. Một số ứng dụng về chỉ thị sinh học trong môi trường nước ở Việt Nam cũng như trên thế giới

V. Kết luận

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC  MÔI TRƯỜNG NƯỚC
CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC  MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594