Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Công Nghệ BIOGAS

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Công Nghệ BIOGAS Công Nghệ BIOGAS
9/10 356 bình chọn
Mục lục

Phần 1:

- Lời mở đầu
- Lịch sử hình thành công nghệ BIOGAS

Phần 2:

I / Công nghệ Biogas là gì ? 

1/ Khí sinh học
2/ Đặc tính khí sinh học BIOGAS
3/ Đặc tính của khí CH4

II/ Nguyên liệu 

1/ Nguồn nguyên liệu
2/ Phân gia súc, gia cầm
3/ Yêu cầu nguyên liệu

III/ Quy trình công nghệ

1/ Cơ sở khoa học
2/ Cơ chế tạo thành khí sinh học trong hệ thống BIOGAS
3/ Cơ chế lên men của vi sinh vật yếm khí
4/ Vi sinh vật tham gia vào quá trình lên men yếm khí
5/ Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men
a/ Nhiệt độ
b/ PH
c/ Ẩm độ
d/ Hàm lượng chất rắn
e/ Các chất độc gây trở ngại đến quá trình lên men
f/ Ảnh hưởng của tỉ lệ C/N trong môi trường lên men
h/ Ảnh hưởng của tỉ lệ pha loãng
g/ Đặc tính của nguyên liệu
i/ Tốc độ bổ sung nguyên liệu
j/ Khuấy đảo môi trường lên men
k/ Ảnh hưởng của thời gian lên men
6/ Nguyên lý thu khí sinh học

IV/ Lợi ích của biogas mang lại 

1/ Giải quyết vấn đề chất đốt, lợi ích xã hội
2/ Kích thích sản xuất nông nghiệp
3/ Biogas góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng,bảo vệ môi trường
4/ Biogas và vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp

V/ Ứng Dụng
VI/ Hướng phát triển của công nghệ BIOGAS
VII/ Kiến nghị
VIII/ Kết luận
IX/ Tài liệu tham khảo 


Công Nghệ BIOGAS
Công Nghệ BIOGASLike và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594