Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TẠI VIỆT NAM

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TẠI VIỆT NAM  NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP  XI MĂNG TẠI VIỆT NAM
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

2.1. Giới thiệu về xi măng và ngành công nghiệp xi măng.
2.1.1. Thực trạng phát triển.
2.1.2. Tiềm năng phát triển.
2.1.3. Công nghệ sản xuất
2.1.4. Nhu cầu nguyên, vật liệu.
2.2. Quản lý môi trường ngành công nghiệp xi măng.
2.2.1. Các khía cạnh, tác động môi trường, sinh thái phát sinh.
2.2.2. Những giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường hiện nay tại Việt Nam..
2.2.3. Các giải pháp ngăn ngừa, quản lý và BVMT khác.

III. CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP CP, LCA, BAT VÀ ZERO-EMISSION CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

3.1. Cơ hội và giải pháp sản xuất sạch hơn.
3.1.1. Quản lý nội vi, quản lý sản xuất tốt
3.1.2. Kiểm soát quy trình.
3.1.3. Thay đổi/cải tiến quy trình thiết bị
3.2. Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA).
3.2.1. Phạm vi
3.2.2. Phương pháp luận.
3.2.3. Các kết quả.
3.2.4. Cơ hội để đánh giá vòng đời sản phẩm trong tương lai
3.3. BAT cho ngành Xi măng.
3.3.1. Lựa chọn quy trình.
3.3.2. Các biện pháp chung.
3.3.3. Oxit nitơ.
3.3.4. Oxit lưu huỳnh.
3.3.5. Bụi 37
3.3.6. Nước thải
3.3.7. Chất thải
3.4. Phát thải bằng không (zero-emission).

IV. ISO 14.000 CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

4.1. Thực trạng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại một số doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam.
4.2. Đánh giá chung về việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

V. KẾT LUẬN

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM, BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP  XI MĂNG TẠI VIỆT NAM
Tiểu Luận Môi Trường

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Nam Hưng Phú
Hotline: 0904.006.594