Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ

2.1. Giới thiệu về ngành công nghiệp chế biến tinh bột khoai mì:
2.1.1 Ngành chế biến tinh bột khoai mì ở các nước hiện nay
2.1.2 Ngành chế biến tinh bột khoai mì ở Việt Nam
2.1.3 Thực trạng phát triển
2.1.4. Tiềm năng phát triển:
2.1.5. Công nghệ sản xuất
2.1.6. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu:
2.2. Các vấn đề quản lý môi trường ngành của chế biến tinh bột khoai mì
2.2.1. Các khía cạnh, tác động môi trường, sinh thái phát sinh
2.2.2. Những giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường hiện nay tại Việt Nam
2.2.3. Các giải pháp ngăn ngừa, quản lý và BVMT khác

III. CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP CP, LCA, BAT VÀ ZERO-EMISSION CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ 

3.1 Cơ hội và giải pháp sản xuất sạch hơn:
3.1.1 Cơ hội SXSH trong khâu xử lý sơ bộ:
3.1.2 Cơ hội SXSH trong tách bột:
3.2. Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA)
3.3. BAT cho ngành công nghiệp chế biến tinh bột khoai mì:
3.3.1 Các bước xác định BAT.
3.3.2 Các biện pháp kỹ thuật sẵn có tốt nhất cho ngành công nghiệp khoai mì:
3.4. Phát thải bằng không (zero-emission)

IV. ISO 14001 CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ

4.1 Thực trạng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại một số doanh nghiệp chế biến tinh bột khoai mì ở Việt Nam
4.2 Mục đích thực hiện áp dụng ISO 14001
4.3 Lợi ích của việc áp dụng ISO 14001 của các doanh nghiệp chế biến tinh bột khoai mì:
4.4. Đánh giá chung về việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam

V. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiểu luận môi trường
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594