Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU

1.1. Tổng quan về cây điều
1.2. Tình hình chế biến hạt điều ở Thế Giới
1.3. Hiện trạng sản xuất điều ở Việt Nam

CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU

2.1. Quy trình chế biến hạt điều
2.1.1. Phơi nguyên liệu
2.1.2. Sàng thô
2.1.3. Xử lý hạt điều
2.1.4. Tách nhân
2.1.5. Sấy khô và bóc vỏ lụa
2.1.6. Phân loại, đóng gói và phân phối sản phẩm
2.2. Các vấn đề môi trường của ngành chế biến hạt điều
2.2.1. Nước thải
2.2.2. Khí thải
2.2.3. Chất thải rắn
2.2.4. Ô nhiễm Tiếng ồn
2.2.5. Ô nhiễm nhiệt

CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN HIỆN NAY

3.1. Biện pháp xử lý nước thải
3.1.1. Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt
3.1.2. Biện pháp xử lý nước mưa chảy tràn
3.1.3. Biện pháp xử lý nước thải sản xuất
3.2. Biện pháp xử lý khí thải
3.3. Các biện pháp xử lý chất thải rắn
3.3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt
3.3.2. Đối với chất thải rắn sản xuất
3.3.3. Đối với chất thải rắn nguy hại
3.4. Các biện pháp khống chế ô nhiễm
3.4.1. Ô nhiễm bụi
3.4.2. Ô nhiễm nhiệt thừa
3.4.3. Ô nhiễm do tiếng ồn

CHƯƠNG 4. CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN (CP), KỸ THUẬT TỐT NHẤT HIỆN CÓ (BAT) VÀ KHÔNG PHÁT THẢI (ZERO – EMISSION) TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM

4.1. Tổng quan về BAT
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Thứ tự bậc ưu tiên các nội dung thực hiện trong BAT
4.1.3. Quy trình áp dụng BAT
4.1.4. BAT trong ngăn ngừa ô nhiễm ngành chế biến hạt điều
4.2. Tổng quan về sản xuất sạch hơn (SXSH)
4.2.1. Khái niệm
4.2.2. Cơ hội SXSH trong ngành chế biến hạt điều
4.2.3. Các bước áp dụng SXSH lần lượt theo sau đây
4.3. Áp dụng iso 14000 cho ngành chế biến hạt điều
4.3.1. Hệ thống quản lý ISO 14000
4.3.2. Cấu trúc của hệ thống ISO 14000
4.3.3. Lợi ích của việc áp dụng ISO 14000
4.3.4. Áp dụng ISO 14000 đối với ngành chế biến hạt điều tại Việt Nam
4.4 Tổng quan về nhãn sinh thái
4.4.1. Quá trình ra đời và phát triển của nhãn sinh thái
4.4.2. Khái niệm nhãn sinh thái
4.4.3. Lợi ích của việc cấp nhãn sinh thái
4.5 Phân tích quy trình vòng đời cho sản phẩm nhân hạt điều
4.5.1. Giai đoạn thu gom vận chuyển
4.5.2. Giai đoạn chế biến hạt điều nhân
4.5.3. Giai đoạn phân phối
4.5.4. Giai đoạn sử dụng và thải bỏ
4.6. Cơ hội áp dụng nhãn sinh thái cho ngành chế biến hạt điều
4.6.1. Giải pháp cho giai đoạn sản xuất, chế biến
4.6.2. Giải pháp cho giai đoạn phân phối sản phẩm
4.6.3. Giải pháp cho giai đoạn sử dụng và thải bỏ sản phẩm
4.6.4. Giải pháp chung cho các doanh nghiệp

CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾN TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGÀNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU

5.1. Đối với chế biến điều
5.2. Đối với tiêu thụ điều
5.3. Quy định về chính sách

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU


Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594