Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT ĐÔ THỊ THÀNH ĐÔ THỊ SINH THÁI

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT ĐÔ THỊ THÀNH ĐÔ THỊ SINH THÁI TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT ĐÔ THỊ THÀNH ĐÔ THỊ  SINH THÁI
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ SINH THÁI

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
2.2. KHÁI NIỆM
2.3. NGUYÊN TẮC
2.4. CÁC BIỆN PHÁP CẦN ÁP DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI

III. MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ SINH THÁI TRÊN THẾ GIỚI


3.1. CÁC ĐÔ THỊ SINH THÁI TRÊN THẾ GIỚI
3.1.1. Southeast False Creek - làng Olympic Vancouver, Canada
3.1.2. Tiểu khu sinh thái Christie Walk, Adelaide, Australia
3.1.3. Thành phố Đông Tân, Trung Quốc
3.2. CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ SINH THÁI
3.2.1. Hệ thống đánh giá LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) của Mỹ
3.2.2. Thông tư số 10/2008/TT-BXD quy định về việc đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
3.3. Đánh giá khả năng áp dụng các bộ tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái ở Việt Nam

IV. THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI

4.1. Khu ĐTST cao cấp The Phoenix Garden
4.2. Khu ĐTST Ecopark
4.3. Khu đô thị sinh thái ven sông Vinhomes Golden River

V. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT ĐÔ THỊ THÀNH ĐÔ THỊ  SINH THÁI
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT THỰC TIỄN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT ĐÔ THỊ THÀNH ĐÔ THỊ  SINH THÁI

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594