Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 giai đoạn 2 công suất 5000m3/ngày.đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 giai đoạn 2 công suất 5000m3/ngày.đêm Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 giai đoạn 2 công suất 5000m3/ngày.đêm
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KCN LINH TRUNG 3

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HẠ TẦNG
1.2. CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀO KCN
1.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ THỔ NHƯỠNG
1.3.1 Địa hình
1.3.2 Thổ nhưỡng
1.4. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở KCN
1.4.1.1. Khí thải
1.4.1.2. Chất thải rắn
1.4.1.3. Tiếng ồn và rung
1.4.1.4. Các nguồn nước thải

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN

2.1. PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC
2.1.1 Song chắn rác
2.1.2. Máy tách rác tinh
2.1.3 Bể lắng cát
2.1.4. Bể điều hòa
2.1.5. Bể lắng
2.1.6. Bể vớt dầu mỡ
2.2. PHƯƠNG PHÁP HÓA – LÝ
2.2.1 Keo tụ
2.2.2 Tạo bông
2.3. PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT 

3.1. LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI
3.2. ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO VÀ RA
3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA KCN
3.3.1. Mức độ cần thiết xử lý nước thải
3.3.2. Phương án xử lý
3.3.3.1 Phương án 1
3.3.2.2. Phương án 2
3.4. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
3.4.1. Bể Arotank
3.4.2. Công nghệ Aerotank kết hợp với Anoxic
3.4.3. Công nghệ xử lý oxy hóa bậc cao
3.4.4. Bể SBR
3.5. ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG ÁN 1

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

4.1. BỂ GOM NƯỚC THẢI – TK101
4.2. BỂ TÁCH CÁT, DẦU MỠ - TK102
4.3. BỂ ĐIỀU HÒA
4.4. BỂ TRỘN CƠ KHÍ
4.5. BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG
4.6. BỂ LẮNG HÓA LÝ
4.7. BỂ ANOXIC
4.8. BỂ AEROTANK
4.9. BỂ LẮNG SINH HỌC (bể lắng li tâm)
4.10. BỂ ĐIỀU CHỈNH pH 1
4.11. BỂ PHẢN ỨNG
4.12. BỂ ĐIỀU CHỈNH pH 2
4.13. BỂ LẮNG HÓA HỌC
4.14. BỂ KHỬ TRÙNG
4.15. BỂ BÙN SINH HỌC
4.16. BỂ BÙN HÓA LÝ
4.17. MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

CHƯƠNG V: MÔ TẢ CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ, KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH

5.1. Chi phí đầu tư ban đầu
5.2. Chi phí quản lý vận hành

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH 

6.1 GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG
6.1.1 Bể Aerotank
6.1.1.1. Chuẩn bị bùn
6.1.1.2. Kiểm tra bùn
6.1.1.3. Vận hành
6.2. VẬN HÀNH HẰNG NGÀY
6.3 NGUYÊN TẮC BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
6.4 AN TOÀN VẬN HÀNH
6.5 PHA CHẾ VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT
6.6 NGUYÊN TẮC CHUNG PHA CHẾ HÓA CHẤT
6.7 MÁY MÓC – THIẾT BỊ
6.8 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG
6.9 CÁC SỰ CỐ CHUNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
6.10 BIỆN PHÁP AN TOÀN THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ

7.1.KẾT LUẬN
7.2.KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án tốt nghiệp về xử lí nước thải


Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 giai đoạn 2 công suất 5000m3/ngày.đêm"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594