Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC 
MỞ ĐẦU 

1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về nước rỉ rác
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nguồn gốc phát sinh
1.1.3. Thành phần và tính chất nước rỉ rác
1.1.4. Tác hại của nước rỉ rác
1.1.5. Các phương pháp xử lý nước rỉ rác
1.1.6. Các công trình nghiên cứu xử lý nước rỉ rác trong và ngoài nước
1.2. Tổng quan về sự ô nhiễm Nitơ trong nước rỉ rác
1.2.1. Trạng thái của Nitơ trong nước thải
1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm Nitơ trong môi trường nước
1.2.3. Tác hại của Nitơ trong nước thải
1.2.4. Các phương pháp xử lý Nitơ trong nước thải
1.3. Tổng quan về công nghệ keo tụ điện hóa
1.3.1. Giới thiệu về phương pháp keo tụ điện hóa 
1.3.2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bể keo tụ điện hóa
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế và vận hành bể keo tụ điện hóa 
1.3.4. Ưu điểm của quá trình keo tụ điện hóa
1.3.5. Ứng dụng keo tụ điện hóa trong  xử lý môi trường.

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Mô hình thiết bị
2.1.3. Mục đích nghiên cứu
2.2. Các nội dung nghiên cứu 
2.2.1. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và thời gian
2.2.2. Ảnh hưởng của pH 
2.2.3. Ảnh hưởng của khoảng giữa hai điện cực
2.3. Phương pháp phân tích chỉ tiêu nitơ trong mẫu thu được sau khi xử lý bằng công nghệ keo tụ điện hóa.
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả quá trình điện phân
3.2. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ điện hóa đối với chỉ tiêu Nitơ 
3.2.1. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và thời gian đến hiệu suất xử lý quá trình keo tụ điện
3.2.3. Ảnh hưởng của pH dung dịch đến khả năng xử lý Nitơ
3.2.4. Ảnh hưởng của khoảng cách điện cực đến khả năng xử lý Nitơ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594