Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1
Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng) Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng)
9/10 356 bình chọn
Sinh thái học vi sinhvật là khoa học nghiên cứu mối tác động qua lại giữa vi sinhvật và môi trường, cũng như các quy luật của chúng. Do đặc điểm của vi sinh vật cho nên không thể phân tích vá quan sát tất cá các vi sinh vật trong hệ sinh thái của chúng, mà phải phân tích và nghiên cứu có mục tiêu một số lọai hình vi sinh vật trong đó, bao gồm nghiên cứu về số lượng, đặc tính, chức năng. 

Một số loài phải nuôi cấy thuần khiết mới có thể nghiên cứu được. Trong quá trình nghiên cứu và quan sát thực tiễn lâu dài người ta đã tích lũy được những phương tiện kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu có hiệu quả, như lấy mẫu, phân lập , nuôi cấy làm giàu, đếm trực tiếp (qua kính hiển vi), đếm khuẩn lạc (phương pháp CFU), đếm bằng phương pháp giá trị xác suất cực đại (phương pháp MPN). Sau đây sẽ giới thiệu sơ lược các phương tiện kỹ thuật và phương pháp nói trên.

Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng)
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

1 Response to "Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng)"

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Nam Hưng Phú
Hotline: 0904.006.594