Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tốt nghiệp: Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Đồ án tốt nghiệp: Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

1.1 Khái quát về chất thải rắn

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản

1.1.2 Các nguồn phát sinh CTRSH

1.1.3 Phân loại CTRSH

1.1.4 Thành phần CTRSH

1.1.5 Tích chất của CTRSH

1.1.6 Tốc độ phát sinh CTRSH

1.2 Ảnh hưởng của CTRSHtới các thành phần môi trường

1.2.1 Ảnh hưởng tới môi trường nước

1.2.2 Ảnh hưởng tới môi trường đất 

1.2.3 Ảnh hưởng tới môi trường không khí

1.2.4 Ảnh hưởng tới mỹ quan và sức khỏe cộng đồng

1.3 Hệ thống quản lý CTRSH ở Việt Nam

1.3.1 Quản lý nhà nước về CTRSH

1.3.2 Quản lý tổng hợp CTRSH

1.3.3 Quản lý kỹ thuật về CTRSH

1.4 Hệ thống quản lý CTRSHở Hải Phòng

1.4.1 Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Hải Phòng

1.4.2 Thành phần của CTRSH ở Hải Phòng

1.4.3 Hiện trạng thu gom và vận chuyển và xử lý CTRSH ở Hải Phòng

CHƯƠNG II:  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THỦY NGUYÊN 

2.1 Điều kiện tự nhiên

2.1.1 Đặc điểm về vị trí địa lý, hành chính

2.1.2 Địa hình

2.1.3 Khí hậu

2.1.4 Chế độ thủy văn

2.1.5 Tài nguyên khoáng sản

2.1.6 Tài nguyên đất

2.1.7 Tài nguyên du lịch

2.1.8 Tài nguyên biển

2.2 Điều kiện Kinh tế - Xã hội

2.2.1 Điều kiện Kinh tế

2.2.1 Điều kiện xã hội

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN – TP.HẢI PHÒNG

3.1 Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện thủy Nguyên

3.2 Hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại huyện Thuỷ Nguyên

3.2.1 Nguồn phát sinh CTRSH.

3.2.2 Lượng phát sinh CTRSH

3.2.3 Thành phần của CTRSH tại huyện Thủy Nguyên

3.2.4 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

3.2.5 Nhân lực và phương tiện thu gom rác.

3.2.7 Chi phí cho công tác quản lý CTRSH huyện Thủy Nguyên

3.2.8 Đánh giá chung về hiện trạng quản lý CTRSH huyện Thủy Nguyên

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CTRSH Ở HUYỆN THUỶ NGUYÊN

4.1 Dự báo khối lượng CTRSH ở huyện Thuỷ Nguyên

4.1.1 Dự báo dân số huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020

4.1.2 Dự báo về khối lượng CTRSH được thu gom đến năm 2020

4.2 Giải pháp cải thiện phương thức thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

4.2.1 Cải thiện phương thức thu gom CTRSH

4.2.2 Cải thiện phương thức vận chuyển CTRSH 

4.2.3 Dự báo nhu cầu trang thiết bị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH

4.2 Cải thiện phương thức xử lý CTRSH

4.3.1 Tái sử dụng và tái chế CTRSH 

4.3.2 Chế biến phân hữu cơ 

4.3.3 Chôn lấp chất thải 

4.3 Dự toán công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2016

4.4.1 Chi phí cho công tác quét, gom rác đường, hè phố khu vực TT Núi Đèo

4.4.2 Chi phí cho công tác xúc rác và vận chuyển rác thải từ các ga đến nơi xử lý.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án tốt nghiệp: hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tốt nghiệp: Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594