Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen và axit axetic trong pha khí

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen và axit axetic trong pha khí Thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen và axit axetic trong pha khí
9/10 356 bình chọn

 MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH  TỔNG HỢP VINYLAXETAT 

A. TÍNH CHẤT LÝ – HÓA CỦA NGUYÊN LIỆU 

I. TÍNH CHẤT LÝ – HÓA CỦA AXETYLEN

1. Tính chất vật lý

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế Axetylen 

II. TÍNH CHẤT LÝ - HÓA CỦA AXIT AXETIC (CH3COOH) 

1. Tính chất vật lý của CH3COOH

2. Tính chất hóa học của Axit axetic

3. Các phương pháp sản xuất axit axetic 

III. TÍNH CHẤT LÝ – HÓA CỦA VILYL AXETAT (VA)

1. Tính chất vật lý

2. Tính chất hóa học 

 3. Tình hình sản xuất Vinyl axetat trên thế giới và ứng dụng

IV. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VINYL AXETAT

1. Quá trình tổng hợp VA từ C2H4 và CH3COOH

2. Quá trình tổng hợp VA từ Etyliden diaxetat.

3. Một số phương pháp khác.

4. Phương pháp sản xuất VA từ C2H2 và CH3COOH.

B:  LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VA TỪ C2H2 VÀ CH3COOH TRONG PHA KHÍ.

I. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp VA

1. Ảnh hưởng của xúc tác.

2. Ảnh hưởng bởi nhiệt độ 

3. Vận tốc thể tích

4. Tỉ lệ số mol C2H2/CH3COOH

5. Ảnh hưởng của mức độ chuyển hóa CH3COOH

6. Ảnh hưởng của nguyên liệu

7. Ảnh hưởng của áp suất.

II. Các phản ứng xảy ra trong quá trình tổng hợp VA

1. Phản ứng chính

2. Các phản ứng phụ

III. Cơ chế của phản ứng

IV. Động học của quá trình tổng hợp VA

V. Phương pháp tách sản phẩm

PHẦN II. THIÊT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VA TỪ C2H2 VÀ CH3COOH TRONG PHA KHÍ VỚI CÔNG XUẤT 25.000 TẤN/NĂM

A: SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VA TỪ C2H2 VÀ CH3COOH TRONG PHA KHÍ.

I. Sơ đồ công nghệ.

II. Thuyết minh dây chuyền công nghệ.

B:  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

I. Tính cân bằng vật chất

1. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG

1.1 Tính lượng vật chất đi vào thiết bị phản ứng.

1.2 Lượng vật chất ra khỏi thiết bị phản ứng 

2. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG NGƯNG TỤ

 2.1 Lượng vật chất đi vào hệ thống ngưng tụ

2.2 Lượng vật chất ra khỏi hệ thống ngưng tụ

3. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO THIẾT BỊ CHƯNG

 3.1 Cân bằng vật chất cho thiết bị chưng (15)

3.2 Cân bằng cho thiết bị chưng (16)vật chất

3.3 Cân bằng vật chất cho tháp chưng (17) 

II. CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG

2. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 

2.1 Tính nhiệt lượng đầu vào, Qvào

2.2 Tính nhiệt lượng ở đầu ra của thiết bị phản ứng

III. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH

1. Bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị phản ứng 

2. Tính đường kính của thiết bị phản ứng

3. Tính chiều cao của thiết bị phản ứng 

4. Tính số ngăn của thiết bị phản ứng

5. Tính bề dày của thân thiết bị phản ứng

 6. Tính đáy và nắp thiết bị 

7. Tính đường kính của ống dẫn

8. Chọn mặt bích 

9. Tính chân đỡ và tai treo

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen và axit axetic trong pha khí"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594