Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lưu lượng 200m3 /ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lưu lượng 200m3 /ngày đêm Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lưu lượng 200m3 /ngày đêm
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1. Khái niệm, phân loại và thành phần của nước thải 
1.1.1. Nước thải
1.1.2. Phân loại nước thải
1.1.3. Thành phần của nước thải từ các bệnh viện
1.2. Các thông số đặc trưng của nước thải sinh hoạt
1.2.1. Hàm lượng các chất rắn 
1.2.2. Độ pH
1.2.3. Màu sắc
1.2.4. Độ đục 
1.2.5. Hàm lượngoxy hòa tan DO
1.2.6. Nhu cầu oxy hóa học COD 
1.2.7. Nhu cầu oxy sinh hóa BOD
1.2.8. Hàm lượng Nitơ 
1.2.9. Hàm lượng Phốtpho
1.2.10 .Chỉ số vi sinh 
1.3 . Ảnh hưởng của nước thải từ bệnh viện đến con người và môi trường xung quanh
1.3.1. Ảnh hưởng tới môi trường không khí
1.3.2. Ảnh hưởng tới môi trường đất
1.3.3. Ảnh hưởng tới môi trường nước
1.4 . Các phương pháp cơ bản xử lý nước thải sinh hoạt
1.4.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
1.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 
1.4.2.1. Phương pháp xử lý kị khí 
1.4.2.2. Phương pháp xử lý hiếu khí 

CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỆNH VIỆN

2.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 
2.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu xử lý 
2.2.1. Đặc trưng nước thải của cơ sở lựa chọn thiết kế
2.2.2. Yêu cầu xử lý 
2.3. Các phương án công nghệ đề xuất xử lý 
2.3.1. Phương án 1 
2.3.2. Phương án 2 
2.4. Phân tích lựa chọn phương án 

CHƯƠNG III : TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

3.1. Song chắn rác
3.1.1. Mục đích
3.1.2.Tính toán song chắn rác
3.2. Mương lắng cát
3.2.1. Mục đích
3.2.2. Tính tóan mương lắng cát ngang 
3.3. Bể điều hòa
3.3.1. Mục đích
3.3.2. Tính toán bể điều hòa
3.4. Bể Aeroten
3.4.1. Mục đíc
3.4.2. Xác định kích thước bể Aeroten 
3.4.3. Tính toán lượng bùn dư thải bỏ mỗi ngày, lưu lượng bùn tuần hoàn 
3.4.4. Xác định lượng không khí cần thiết cung cấp cho Aeroten 
3.5. Bể lắng 
3.5.1. Mục đích
3.5.2. Tính toán 
3.6. Khử trùng nước thải, tính toán bể tiếp xúc 
3.6.1. Khử trùng nước thải bằng Clo 
3.6.2. Tính toán bể tiếp xúc 
3.7. Bể nén bùn
3.7.1. Mục đích
3.7.2. Tính toán bể nén bùn
3.8.Máy ép lọc ép dây đai
3.8.1. Mục đích
3.8.2. Tính toán máy ép bùn lọc ép dây đai 

CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN KINH TẾ

4.1. Chi phí đầu tư xây dựng
4.2. Chi phí vận hành hệ thống 
4.2.1. Lượng hóa chất và nước cấp sử dụng
4.2.2. Chi phí điện 
4.2.3.Chi phí công nhân 
4.2.4. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị
4.2.5. Giá thành xử lý 1m3 nước thải 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
2. Kiến nghị 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lưu lượng 200m3 /ngày đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lưu lượng 200m3 /ngày đêm"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường
Hotline: 0904.006.594