Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 300m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 300m3/ngày đêm Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 300m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY

1.1. Tổng quan về ngành sản xuất giấy
1.1.1. Lịch sử phát triển ngành giấy trên thế giới
1.1.2. Lịch sử phát triển ngành giấy ở Việt Nam
1.1.3. Nguyên liệu sản xuất giấy.
1.2. Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy
1.2.1. Sản xuất bột giấy.
1.2.2. Tạo hình giấy từ bột giấy (xeo giấy)
1.2.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ.
1.3. Lưu lượng và thành phần nước thải từ quá trình sản xuất giấy

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

2.1. Phương pháp cơ học
2.1.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn.
2.1.2. Lắng cát
2.1.3. Lắng
2.1.4. Tuyển nổi
2.1.5. Lọc
2.2. Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý
2.2.1. Trung hòa
2.2.2. Ôxy hóa khử
2.2.4. Hấp phụ
2.2.5. Trao đổi ion.
2.3. Phương pháp sinh học
2.3.1. Phương pháp kỵ khí 

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯƠC THẢI SẢN XUÁT GIẤY

3.1. Điều kiện thiết kế.
3.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu
3.3. Các phương án công nghệ đề xuất xử lý nước thải sản xuất giấy

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY - CÔNG SUAATSM3/NGÀY ĐÊM

4.1. Tính lưu lượng nước thải
4.2. Tính toán các công trình
4.2.1. Song chắn rác.
4.2.2.Hố thu
4.2.3. Bể điều hòa
4.2.4. Bể lắng 1
4.4. Chi phí đầu tư xây dựng
4.4.1. Chi phí xây dựng
4.4.2. Chi phí thiết bị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 300m3/ngày đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công suất 300m3/ngày đêm"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường
Hotline: 0904.006.594