NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cho công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phát Đạt, tỉnh Bình Phước công suất 200 m3 /ngđ

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cho công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phát Đạt, tỉnh Bình Phước công suất 200 m3 /ngđ Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cho công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phát Đạt, tỉnh Bình Phước công suất 200 m3 /ngđ
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề
2. Tính cấp thiết của đề tài

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

1.1. Thành phần, tính chất của nước thải chăn nuôi
1.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ
1.1.2. N và P
1.1.3. Vi sinh vật gây bệnh
1.2. Tổng quan về công ty TNHH chăn nuôi Minh Phát Đạt
1.2.1. Giới thiệu
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.3. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi
1.3.1. Các nước trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
1.4. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi
1.4.1. Phương pháp xử lý cơ học
1.4.2. Phương pháp xử lý hóa lý
1.4.3. Phương pháp xử lý sinh học
1.4.3.1. Phương pháp xử lý hiếu khí
1.4.3.2. Phương pháp xử lý kỵ khí
1.4.3.3. Các hệ thống xử lý nhân tạo bằng phương pháp sinh học
1.4.3.4. Các hệ thống xử lý tự nhiên bằng phương pháp sinh học
1.4.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử lý nước thải chăn nuôi
1.4.3.6. Ứng dụng lục bình để xử lý nước thải chăn nuôi

CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT ĐẠT CÔNG SUẤT 200M3/NGĐ

2.1. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý nước thải
2.2. Phương án 1
2.3. Phương án 2
2.4. Cơ sở lựa chọn sơ đồ công nghệ
2.5. So sánh hai phương án và lựa chọn sơ đồ công nghệ
2.5.1. Hiệu quả xử lý của hai phương án
2.5.2. Lựa chọn sơ đồ công nghệ

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHH MINH PHÁT ĐẠT CÔNG SUẤT 200M3/NGĐ

3.1. Song chắn rác
3.2. Ngăn tiếp nhận
3.3. Bể lắng cát 
3.4. Bể điều hòa
3.5. Bể lắng I
3.6. Bể UASB
3.7. Bể Anoxic 
3.8. Bể Aerotank
3.9. Bể lắng đợt II
3.10. Bể khử trùng 

CHƯƠNG 4. DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

4.1. Dự chi phí đầu tư
4.2. Dự toán chi phí xây dựng 
4.3. Dự toán thiết bị 
4.4. Dự toán chi phí cho 1m3 nước thải
4.5. Quản lí vận hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi

Link download:

Bản xem trước:

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cho công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phát Đạt, tỉnh Bình Phước công suất 200 m3 /ngđ"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594