NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè giai đoạn 2 công suất 1000m3 /ngày đêm. Xã Gia Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè giai đoạn 2 công suất 1000m3 /ngày đêm. Xã Gia Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè giai đoạn 2 công suất 1000m3 /ngày đêm. Xã Gia Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH 
MỞ ĐẦU.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
5. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất Cao Su 
1.1.1. Tình hình phát triển ngành Cao Su trên Thế Giới 
1.1.2. Tình hình phát triển ngành công nghiệp cao su tại Việt Nam
1.1.3. Tổng quan về cây cao su
1.1.4. Sản phẩm từ cao su thiên nhiên
1.1.5. Ảnh hưởng của nước thải nhà máy Cao Su đến môi trường
1.1.6. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nhà máy chế biến mủ cao su.
1.2. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2.2. Bộ máy tổ chức
1.3. Tổng quan về nhà máy cao su Suối Kè
1.3.1. Hoạt động chế biến và sản xuất của nhà máy
1.3.2. Quy trình sản xuất mủ cốm
1.3.3. Quy trình sản xuất mủ tờ.
1.3.4. Đặc tính nước thải nhà máy cao su Suối Kè 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

2.1. Đặc điểm, tính chất của nước thải chế biến mủ cao su
2.2. Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su
2.2.1. Các phương pháp xử lý cơ học
2.2.2. Phương pháp xử lý hóa lý
2.2.3. Phương pháp xử lý sinh học

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.1. Một số công nghệ xử lý nước thải mủ cao su trong và ngoài nước
3.1.1. Các công nghệ xử lý ngoài nước.
3.2.2. Các công nghệ xử lý trong nước 
3.2. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè
3.2.1. Phương án 1
3.2.2. Phương án 2
3.3. Thuyết minh sơ đồ công nghệ.
3.3.1. Phương án 1
3.3.2. Phương án 2

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4.1. Tính toán phương án 1
4.1.1. Mương dẫn và song chắn rác 
4.1.2. Bể thu gom
4.1.3. Bể gạn mủ 
4.1.4. Bể điều hòa 
4.1.5. Bể tuyển nổi
4.1.6. Bể UASB
4.1.7. Bể anoxit
4.1.8. Bể sinh học hiếu khí Aerotank
4.1.9. Bể lắng
4.1.10. Bể trung gian
4.1.11. Bồn lọc áp lực 
4.1.12. Bể khử trùng
4.1.13. Bể chứa bùn
4.2. Tính toán phương án 2
4.2.1. Bể điều hòa
4.2.2. Bể tuyển nổi 
4.2.3. Mương oxy hóa.
4.2.4. Bể lắng

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ

5.1. Tính toán chi phí phương án 1
5.1.1. Chi phí lắp đặt thiết bị
5.1.2. Chi phí vận hành hệ thống 
5.2. Tính toán chi phí phương án 2
5.2.1. Chi phí lắp đặt thiết bị
5.2.2. Chi phí vận hành hệ thống
5.3. Lựa chọn phương án 

CHƯƠNG 6: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

6.1. Vận hành
6.2. Quản lý.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su


Link download:

Bản xem trước:

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè giai đoạn 2 công suất 1000m3 /ngày đêm. Xã Gia Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594