Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Bảng giá quảng cáo

Vị trí quảng cáo

1. Banner 250x250 đầu trang

Vị trí hiển thị: Trang chủ + Trang bài viết + Trang tĩnh + Trang tìm kiếm + Trang danh mục sản phẩm
Hỗ trợ phiên bản: PC+MOBILE
Số lượng đăt: 1


2. Banner 250x250 thường

Vị trí hiển thị: Trang chủ + Trang bài viết + Trang tĩnh + Trang tìm kiếm + Trang danh mục sản phẩm
Hỗ trợ phiên bản: PC
Số lượng đăt: 3


3. Banner 468x86

Vị trí hiển thị: Trang bài viết
Hỗ trợ phiên bản: PC+MOBILE
Số lượng đặt: 1

4. Đặt Backlink cuối trang

Vị trí hiển thị: Tất cả mọi nơi
Hỗ trợ phiên bản: PC+MOBILE
Số lượng đặt: không giới hạn


Bảng giá quảng cáo tháng 03/2020


2 Responses to "Bảng giá quảng cáo"

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594