Giáo trình cấp thoát nước - GS.TS.Trần Hiếu Nhuệ

0 Lượt xem: | Nhận xét: 2 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Giáo trình cấp thoát nước - GS.TS.Trần Hiếu Nhuệ Giáo trình cấp thoát nước - GS.TS.Trần Hiếu Nhuệ
9/10 356 bình chọn
Cấp Thoát Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) – Trần Hiếu Nhuệ, 448 Trang

Cuốn sách đầu tiên của bộ sách này có tiêu đề “Cấp Thoát Nước”, trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước: từ khâu tính toán, thiết kế lắp đặt, xây dựng tới khâu quản iý, vận hành các hệ thông câp nước, thoát nước bên trong vả bên ngoài công trình thuộc các đô thị, nhà ở, nhà công cộng và nhà công nghiệp.

Sách có thể phục vụ rộng rãi bạn đọc, bao gồm các cán bộ, kỹ sư của các ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, các kiến trúc sư, các nhà kinh tế xây dựng, những người hoạt động trong ngành cấp thoát nước, môi trường nước và các ngành liên quan, Ngoài ra, sách dùng lảm tài liệu tham khảo cho gỉảng dạy, học tập trong các trường đại học và cao đẳng khối kỹ thuật và xây dựng cơ bản.

Sách gồm 5 phần – 32 chương, do tập thể tác giả biên soạn.

Giáo trình xử lý nước cấp
II. MỤC LỤC
Lời nói đầu                                                                       
Phần I – Cấp nước bên ngoài công trình
Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
1.1. Sơ đồ vầ phân loại hệ thống cấp nước                         
1.2.Tiêu chuẩn và chế độ đùng nước                                         
1.3. Lưu iượng nước tính toán và công suất tĩạm cấp nước       
1.4. Chế độ làm việc của hệ thống cấp nước                               
Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước
2.1. Nguồn cung cấp nưóc                                                         
2.2. Công trình thu nước ngầm                                                       
2.3. Công trình thu nước mặt                                                         
Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên
3.1. Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đới với chất lượng nước cấp   
3.2. Các phương pháp và dây chuyền công nghệ xử lý nước
3.3. Làm trong và khử màu                                             
3.4. Khử sắt                                                                 
3.5. Khử trùng                                                           
Chương 4. Mạng lưới cấp nước
4.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước   
4.2. Tính toán mạng lưới cấp nước                 
4.3. Cấu tạo mạng Iưỏi cấp nước           
Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nưóc
5.1. Bơm và trạm bơm                             
5.2. Đài nước                                                     
5.3. Bể chứa nước                                         
Phần II – Thoát nước bên ngoài công trình
Chương 6. Các hệ thống và sơ đồ thoát nước
6.1. Khái niệm về thoát nước                             
6.2. Các bộ phận chính và các sơ đồ thoát nước       
6.3. Các loại nước thải, các loại hệ thống thoát nước     
Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nưóc
7.1. Các sớ lỉệu cơ bản để thiết kế               
7.2. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước             
7.3. Xác đinh lưu lượng tính toán         
7.4. Tính toán mạng lưới thoát nước bẩn                   
7.5. Đưòng kính nhò nhất. Độ đầy – độ dớc và vận tốc tính toán     
7.6. Độ sâu đặt cớng thoát nước                 
7.7. Cấu trúc mạng lưới thoát nước             
Chương 8. Cấu tạo và xây đựng mạng lưới thoát nước
8.1. ống và cống thoát nước                             
8.2. Giếng thăm trên mạng lướỉ thoát nước           
8.3. Ông thoát nước qua các công trình và chướng ngại vật       
8.4. Xây dựng, nghiệm thu và quản lý mạng lưới thoát nước     
Chương 9. Mạng lưới thoát nước mưa và thoát nước chung
9.1. Cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước mưa         
9.2. Tính toán mạng lưới thoát nước mựa               
9.3. Đặc điểm cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước chung   
9.4. Hồ điều hòa nước mưa                                                     
Chương 10. Trạm bơm nước bẩn – nước mưa
10.1. Trạm bơm nước bẩn                                                     
10.2. Xác định lưu lượng của trạm bơm và dung tích bể chứa
Chương 11. Thành phần vằ tính chất Itưđc thải – Các phương pháp xử lý
11.1. Thành phần nước thải và các dạng chất bẩn                 
11.2. Các chất không tan, keo và tan trong nước thải           
11.3. Điều kiện xả nước thải ra nguồn                                 
11.4. Các phương pháp xử lý nước thải                             
Chương 12. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
12.1. Song chắn rác                                                               
12.2. Bể lắngcát                                                           
12.3. Bể lắng                                                                               
12.4. Làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học                             
12.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
Chương 13. Các công trình xử lý míđc thải bằng phương pháp sinh học
13.1. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong đìềư kiện tự nhiên
13.2. Các loại bể lọc sinh học (bể biophil)               
13.3.  Bể thổi khí có bùn hoạt tính (bể aêròten)
13.4.  Bể lắng đợt II và bể nén bùn
13.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lỵ nước thải bằng phương pháp sinh học   
Chương 14. Các công trình xử lý bùn cặn
14.1.Thành phần, tính chất của bùn cặn và các phương pháp xử lý 
14.2. Bể tự hoại                                 
14.3. Bể lắng hai vỏ                         
14.4. Bể lắng trong ổn định bùn ky khí (bể UASB)
14.5. Bể mêtan         
14.6. Sân phơi bùn                   
14.7. Làm khô bùn cặn bằng các thiết bị cơ khí 
Chương 15. Các công trình khử trùng và xả nước thải ra nguồn
15.1. Khử trùng nước thải                 
15.2. Xả nước thải ra nguồn                                     
Phần III – Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
Chương 16. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
Chương 17. Đưòng ống đẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước
Chương 18. Mạng lưới cấp nước bên trong nhà
Chương 19. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà
Chương 20. Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà
Chương 21. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà
Phàn IV – Hẻ thống thoát nước trong nhà
Chương 22. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 23. Mạng lướí thoát nước trong nhà
Chương 24. Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà
Chương 25. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 26. Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước trong nhà
Chương 27. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà
Phần V – Cấp nước nóng
Chương 28. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóng
Chương 29. Chuẩn bị và dự trữ nước nóng
Chương 30. Mạng lưới cấp nước nóng
Chương 31. Quản lý hệ thống cấp nước nóng
Chương 32. Hệ thống cấp thoát nước tiểu khu
Phụ lục
Lưu lượng cấp nước và nước thải của các thiết bị vệ sinh 419
Tiêu chuẩn lưu lượng nước cho các đối tượng tiêu thụ 421


Bài viết được quan tâm

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa tốt nhất hiện nay Hot

Máy ép bùn trục vít dạng đĩa là một thiết kế cải tiến, bùn không bị nghẹt giữa các khe và làm giảm đáng kể thể tích các bể lắng và nén bùn, tiết kiệm chi phí trong xây dựng hệ thống xử lí nước thải.
Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông (DAF) công suất 100m3/hr Hot

Bể tuyển nổi được cấu tạo bao gồm một bể tròn hoặc hình chữ nhật. Bên trên bể và đáy bể được thiết kế hai dàn cào bùn. Thiết bị được kết nối với một số thiết bị phụ trợ bên ngoài gồm bình trộn nước, bơm nước trộn, máy nén khí…
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

2 Responses to "Giáo trình cấp thoát nước - GS.TS.Trần Hiếu Nhuệ"

  1. Dạ! cho mình xin tài liệu này với ạ. nguyennguyen.vt216@gmail.com
    Cảm ơn add!

    ReplyDelete

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (19) Xử lý nước thải (16) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Tính toán - thiết kế (11) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Vi sinh vật học (7) Tin tức môi trường (6) Tài liệu môi trường (6) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển dụng (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Bể lắng (3) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng vách nghiêng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tài liệu xử lý nước cấp (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)