Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1
Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu
9/10 356 bình chọn
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. KHÁI QUÁT
II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI
III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2
CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH HẤP THỤ
I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT
II. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG
III. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ
I. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ
II. TÍNH CHIỀU CAO THÁP HẤP THỤ
III. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu

NÔI DUNG BÊN TRONG FILE

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Nam Hưng Phú
Hotline: 0904.006.594