NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1
Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu
9/10 356 bình chọn
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. KHÁI QUÁT
II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI
III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2
CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH HẤP THỤ
I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT
II. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG
III. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ
I. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ
II. TÍNH CHIỀU CAO THÁP HẤP THỤ
III. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án xử lý khí thải CO2 - SVTH: Trịnh Thị Minh Châu

NÔI DUNG BÊN TRONG FILE

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594