Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
9/10 356 bình chọn
Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
II. MỤC LỤC
Chương 1: Mở Đầu
Bài 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bài 2: Dung dịch chuẩn
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Bài 3: pH, EC, độ mặn
Bài 4: Chất rắn
Bài 5: Độ đục
Bài 6: Độ màu
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Bài 7: Chloride
Bài 8: Độ acid
Bài 9: Độ kiềm
Bài 10: Độ cứng tổng cộng
Bài 11: Độ cứng calci
Bài 12: Nitrogen – organic
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Bài 13: Sắt
Bài 14: Nitrogen – nitrite (N-NO2-)
Bài 15: Nitrogen – nitrate (NO3-)
Bài 16: Nitrogen – ammonia (NH3)
Bài 17: Phosphate
Bài 18: Sunfat
Bài 19: Mangan
Bài 20: Chlorine – Cl2
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hóa
Bài 21: Oxi hào tan (DO)
Bài 22: Nhu cầu oxy sinh học (biological oxygen demand – BOD)
Bài 23: Nhu cầu oxy hóa học ( chemical oxygen demand – COD)
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Bài 24: Chuẩn bị mẫu đất
Bài 25: Xác định tỉ trọng, dung trọng và độ xốp đất
Bài 26: Phân tích hạt kết đất
Bài 27: Độ chua của đất
Bài 28: Phân tích tổng số muối tan, clo
Bài 29: Phân tích mùn trong đất
Bài 30: Phân tích N tổng số trong đất
Bài 31: Phân tích Si, R2O3 trong đất
Bài 32: Phân tích Al3+ trao đổi trong đất
Bài 33: Xác định các dạng tồn tại của sắt trong đất
Bài 34: Xác định pH đất
Bài 35: Phân tích CaO, MgO trong đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí
Bài 36: Xác định acid HCl – phương pháp hấp thụ bằng nước cất
Bài 37: Xác định CO2 – phương pháp hấp thụ CO2 bằng Ba(OH)2
Bài 38: Xác định sunfur dioxit (SO2)
Bài 39: Xác định Dioxyt nito (NO2)
Bài 40: Xác định Ammoniac
Bài 41: Xác định Hydrosunfua
TÀI LIỆU THAM KHẢOBài viết được quan tâm

Bùn vi sinh

Bùn vi sinh xử lý nước thải Hot

Bùn vi sinh hay còn gọi là bùn hoạt tính được ứng dụng trong hệ xử lý sinh học như bể Aerotank; MBBR, SBR, FBR, MBR, UASB..., Thông thường, có nhiều cách cấp bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải.
Đào tạo vận hành

Đào Tạo Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải - Cấp Chứng Nhận Vận Hành Hot

Khóa học Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải cung cấp cho học viên kiến thức thực tế về hệ thống, trạm xử lý nước thải, cách vận hành, cách giải quyết sứ cố tại hệ thống xử lý nước thải.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà"

Đăng nhận xét