Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
9/10 356 bình chọn
Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
II. MỤC LỤC
Chương 1: Mở Đầu
Bài 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bài 2: Dung dịch chuẩn
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Bài 3: pH, EC, độ mặn
Bài 4: Chất rắn
Bài 5: Độ đục
Bài 6: Độ màu
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Bài 7: Chloride
Bài 8: Độ acid
Bài 9: Độ kiềm
Bài 10: Độ cứng tổng cộng
Bài 11: Độ cứng calci
Bài 12: Nitrogen – organic
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Bài 13: Sắt
Bài 14: Nitrogen – nitrite (N-NO2-)
Bài 15: Nitrogen – nitrate (NO3-)
Bài 16: Nitrogen – ammonia (NH3)
Bài 17: Phosphate
Bài 18: Sunfat
Bài 19: Mangan
Bài 20: Chlorine – Cl2
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hóa
Bài 21: Oxi hào tan (DO)
Bài 22: Nhu cầu oxy sinh học (biological oxygen demand – BOD)
Bài 23: Nhu cầu oxy hóa học ( chemical oxygen demand – COD)
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Bài 24: Chuẩn bị mẫu đất
Bài 25: Xác định tỉ trọng, dung trọng và độ xốp đất
Bài 26: Phân tích hạt kết đất
Bài 27: Độ chua của đất
Bài 28: Phân tích tổng số muối tan, clo
Bài 29: Phân tích mùn trong đất
Bài 30: Phân tích N tổng số trong đất
Bài 31: Phân tích Si, R2O3 trong đất
Bài 32: Phân tích Al3+ trao đổi trong đất
Bài 33: Xác định các dạng tồn tại của sắt trong đất
Bài 34: Xác định pH đất
Bài 35: Phân tích CaO, MgO trong đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí
Bài 36: Xác định acid HCl – phương pháp hấp thụ bằng nước cất
Bài 37: Xác định CO2 – phương pháp hấp thụ CO2 bằng Ba(OH)2
Bài 38: Xác định sunfur dioxit (SO2)
Bài 39: Xác định Dioxyt nito (NO2)
Bài 40: Xác định Ammoniac
Bài 41: Xác định Hydrosunfua
TÀI LIỆU THAM KHẢOBài viết được quan tâm

Tuyển nổi DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF, xử lý nước thải hiệu quả Hot

Tách các tạp chất ở dạng rắn ( cặn lơ lững ) hoặc lỏng, phân tán không tan ( dầu mỡ ), các chất tự lắng kém ra khỏi chất lỏng, tách các hạt có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng chất lỏng của nó.
Máy Ép Bùn Trục Vít HKV Việt Nam

Máy Ép Bùn Trục Vít, Ép bùn hệ thống nước thải Hot

Sử dụng Máy ép bùn trục vít HKV có thể làm giảm các bể lắng và bể bùn dày, tiết kiệm chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Nguyên tắc hoạt động của máy ép bùn trục vít là sử dụng ốc vít hình xoắn ốc độc đáo, cho phép khử nước và tự động làm sạch,tránh tắc nghẽn, và được điều khiển bởi hệ thống tự động.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà"

Đăng nhận xét