Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà

Lượt xem: , Bình luận: 0

Bài viết ngẫu nhiên


Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
9/10 356 bình chọn
Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
II. MỤC LỤC
Chương 1: Mở Đầu
Bài 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bài 2: Dung dịch chuẩn
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Bài 3: pH, EC, độ mặn
Bài 4: Chất rắn
Bài 5: Độ đục
Bài 6: Độ màu
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Bài 7: Chloride
Bài 8: Độ acid
Bài 9: Độ kiềm
Bài 10: Độ cứng tổng cộng
Bài 11: Độ cứng calci
Bài 12: Nitrogen – organic
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Bài 13: Sắt
Bài 14: Nitrogen – nitrite (N-NO2-)
Bài 15: Nitrogen – nitrate (NO3-)
Bài 16: Nitrogen – ammonia (NH3)
Bài 17: Phosphate
Bài 18: Sunfat
Bài 19: Mangan
Bài 20: Chlorine – Cl2
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hóa
Bài 21: Oxi hào tan (DO)
Bài 22: Nhu cầu oxy sinh học (biological oxygen demand – BOD)
Bài 23: Nhu cầu oxy hóa học ( chemical oxygen demand – COD)
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Bài 24: Chuẩn bị mẫu đất
Bài 25: Xác định tỉ trọng, dung trọng và độ xốp đất
Bài 26: Phân tích hạt kết đất
Bài 27: Độ chua của đất
Bài 28: Phân tích tổng số muối tan, clo
Bài 29: Phân tích mùn trong đất
Bài 30: Phân tích N tổng số trong đất
Bài 31: Phân tích Si, R2O3 trong đất
Bài 32: Phân tích Al3+ trao đổi trong đất
Bài 33: Xác định các dạng tồn tại của sắt trong đất
Bài 34: Xác định pH đất
Bài 35: Phân tích CaO, MgO trong đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí
Bài 36: Xác định acid HCl – phương pháp hấp thụ bằng nước cất
Bài 37: Xác định CO2 – phương pháp hấp thụ CO2 bằng Ba(OH)2
Bài 38: Xác định sunfur dioxit (SO2)
Bài 39: Xác định Dioxyt nito (NO2)
Bài 40: Xác định Ammoniac
Bài 41: Xác định Hydrosunfua
TÀI LIỆU THAM KHẢOThêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà"

Đăng nhận xét