Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
9/10 356 bình chọn
Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà
II. MỤC LỤC
Chương 1: Mở Đầu
Bài 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bài 2: Dung dịch chuẩn
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Bài 3: pH, EC, độ mặn
Bài 4: Chất rắn
Bài 5: Độ đục
Bài 6: Độ màu
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Bài 7: Chloride
Bài 8: Độ acid
Bài 9: Độ kiềm
Bài 10: Độ cứng tổng cộng
Bài 11: Độ cứng calci
Bài 12: Nitrogen – organic
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Bài 13: Sắt
Bài 14: Nitrogen – nitrite (N-NO2-)
Bài 15: Nitrogen – nitrate (NO3-)
Bài 16: Nitrogen – ammonia (NH3)
Bài 17: Phosphate
Bài 18: Sunfat
Bài 19: Mangan
Bài 20: Chlorine – Cl2
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hóa
Bài 21: Oxi hào tan (DO)
Bài 22: Nhu cầu oxy sinh học (biological oxygen demand – BOD)
Bài 23: Nhu cầu oxy hóa học ( chemical oxygen demand – COD)
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Bài 24: Chuẩn bị mẫu đất
Bài 25: Xác định tỉ trọng, dung trọng và độ xốp đất
Bài 26: Phân tích hạt kết đất
Bài 27: Độ chua của đất
Bài 28: Phân tích tổng số muối tan, clo
Bài 29: Phân tích mùn trong đất
Bài 30: Phân tích N tổng số trong đất
Bài 31: Phân tích Si, R2O3 trong đất
Bài 32: Phân tích Al3+ trao đổi trong đất
Bài 33: Xác định các dạng tồn tại của sắt trong đất
Bài 34: Xác định pH đất
Bài 35: Phân tích CaO, MgO trong đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí
Bài 36: Xác định acid HCl – phương pháp hấp thụ bằng nước cất
Bài 37: Xác định CO2 – phương pháp hấp thụ CO2 bằng Ba(OH)2
Bài 38: Xác định sunfur dioxit (SO2)
Bài 39: Xác định Dioxyt nito (NO2)
Bài 40: Xác định Ammoniac
Bài 41: Xác định Hydrosunfua
TÀI LIỆU THAM KHẢOBài viết được quan tâm

Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Phương pháp Phân tích Các Chỉ tiêu Môi trường - ThS. Đinh Hải Hà"

Đăng nhận xét

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (28) Sách nước ngoài (20) Tài liệu xử lý nước thải (17) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Xử lý nước thải (12) Tính toán - thiết kế (9) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Vi sinh vật học (7) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tin tức môi trường (5) Tài liệu môi trường (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển nổi siêu nông DAF (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Tuyển dụng (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tài liệu xử lý nước cấp (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Bể lắng vách nghiêng (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)