Giáo Trình Công Nghệ Khí Sinh Học Biogas (CH4) - Nguyễn Quang Khải

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Giáo Trình Công Nghệ Khí Sinh Học Biogas (CH4) - Nguyễn Quang Khải Giáo Trình Công Nghệ Khí Sinh Học Biogas (CH4) - Nguyễn Quang Khải
9/10 356 bình chọn
Khí sinh học là một trong những nguồn năng lượng tái tạo có thể thu hồi được từ việc xử lý chất thải. Vì vậy phát triển ứng dụng công nghệ khí sinh học không những giúp xử lý chất thải mà còn cung cấp năng lượng thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, tiết kiệm năng lượng.

Để góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ khí sinh học một cách rộng rãi, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giao cho Trung tâm Công nghệ Khí sinh học chủ trì dự án “Phát triển các loại công trình khí sinh học tiết kiệm năng lượng quy mô công nghiệp” (gọi tắt là Dự án khí sinh học công nghiệp).


Một trong những nhiệm vụ của Dự án là biên soạn và phát hành “Tủ sách Khí sinh học tiết kiệm năng lượng” gồm 4 quyển:
1. Công nghệ Khí sinh học cơ bản
2. Thiết bị Khí sinh học KT1 và KT2
3. Thiết bị Khí sinh học KT31
4. Thiết bị Khí sinh học quy mô lớn

I - THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC QUY MÔ LỚN

Mục lục
LỜI GIỚI THIỆU......................................................................................5
LỜI NÓI ĐẦU ..........................................................................................6
CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN........................................7
1.1. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU .....................................................................7
1.1.1. Khí sinh học là gì? ..........................................................................7
1.1.2. Khí sinh học có đặc tính gì? ...........................................................7
1.1.3. Khí sinh học sinh ra ở đâu? ............................................................7
1.1.4. Nguyên liệu để sản suất khí sinh học............................................8
1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC QUY
MÔ LỚN ...................................................................................................9
1.2.1. Tình hình phát triển công nghệ khí sinh học quy mô lớn trên thế
giới .............................................................................................................9
1.2.2. Tình hình phát triển công nghệ khí sinh học quy mô lớn ở Việt
Nam..........................................................................................................12
CHƯƠNG II: THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN....................................15
2.1. CÁC THAM SỐ CỦA THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN .............15
2.1.1. Hàm lượng chất rắn (chất khô) ....................................................15
2.1.2. Hàm lượng chất rắn bay hơi.........................................................15
2.1.3. Hàm lượng chất rắn lơ lửng..........................................................15
2.1.4. Nhu cầu oxy hoá học ....................................................................16
2.1.5. Nhu cầu oxy sinh hoá ...................................................................17
2.1.6. pH...................................................................................................17
2.1.7. Tốc độ chảy ngược lên (Upflow velocity) ...................................18
2.1.8. Thời gian lưu thuỷ lực (Hydraulic Retention Time - HRT).........18
2.1.9. Thời gian lưu của bùn (Sludge Retention Time - SRT) ..............18
2.1.10. Tải trọng hữu cơ (Organic Loading Rate)..................................19
2.2. PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN ...................19
2.2.1. Phân loại theo thể tích..................................................................19
3
2.2.2. Phân loại theo nhiệt độ phân huỷ................................................20
2.2.3. Phân loại theo kiểu dòng chảy.....................................................21
2.2.4. Phân loại theo giai đoạn phân huỷ ..............................................22
2.2.5. Phân loại theo kỹ thuật tách pha rắn và lỏng .............................22
2.3. CÁC THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN THÔNG DỤNG ..............24
2.3.1. Thiết bị khí sinh học thông thường...............................................24
2.3.1. Thiết bị khí sinh học năng suất cao .............................................27
2.1. THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CÁC THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN..33
2.4.1. Xác định chất lượng và lưu lượng nguyên liệu ban đầu.............33
2.4.2. Thiết kế các thiết bị tiền xử lý.....................................................35
2.4.3. Thiết kế thiết bị khí sinh học........................................................36
2.4.1. Thiết kế các phụ kiện của thiết bị khí sinh học ..........................49
2.1. VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC LỚN ....51
2.5.1. Khởi động các thiết bị khí sinh học lớn.......................................51
2.5.2. Vận hành hàng ngày các thiết bị khí sinh học lớn ......................52
2.5.3. Bảo dưỡng các thiết bị khí sinh học lớn ......................................55
2.5.4. An toàn đối với thiết bị khí sinh học lớn .....................................55
CHƯƠNG III: CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO TRANG TRẠI
CHĂN NUÔI...........................................................................................57
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ SINH
HỌC ĐỐI VỚI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI..............................57
3.2. ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT THẢI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI .....60
3.3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI.......................62
3.3.1. Các công đoạn xử lý nước thải chăn nuôi...................................62
3.3.1. Xử lý kỵ khí (thiết bị khí sinh học) ..............................................63


Bài viết được quan tâm

Tuyển nổi DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF, xử lý nước thải hiệu quả Hot

Tách các tạp chất ở dạng rắn ( cặn lơ lững ) hoặc lỏng, phân tán không tan ( dầu mỡ ), các chất tự lắng kém ra khỏi chất lỏng, tách các hạt có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng chất lỏng của nó.
Máy Ép Bùn Trục Vít HKV Việt Nam

Máy Ép Bùn Trục Vít, Ép bùn hệ thống nước thải Hot

Sử dụng Máy ép bùn trục vít HKV có thể làm giảm các bể lắng và bể bùn dày, tiết kiệm chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Nguyên tắc hoạt động của máy ép bùn trục vít là sử dụng ốc vít hình xoắn ốc độc đáo, cho phép khử nước và tự động làm sạch,tránh tắc nghẽn, và được điều khiển bởi hệ thống tự động.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

1 Response to "Giáo Trình Công Nghệ Khí Sinh Học Biogas (CH4) - Nguyễn Quang Khải"