Đánh giá khả năng xử lý một số loại nước thải của hệ Fenton

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Đánh giá khả năng xử lý một số loại nước thải của hệ Fenton Đánh giá khả năng xử lý một số loại nước thải của hệ Fenton
9/10 356 bình chọn

Đánh giá khả năng xử lý một số loại nước thải của hệ Fenton

Quá trình Fenton có ưu việt ở chỗ tác nhân H2O2 và muối sắt tương đối rẻ và có sẵn, đồng thời không độc hại và dễ vận chuyển, dễ sử dụng trong khi hiệu quả ôxi hóa nâng cao cao hơn rất nhiều so với chỉ sử dụng H2O2. Áp dụng quá trình Fenton để xử lý nước và xử lý nước thải có thể dẫn đến khoáng hóa hoàn toàn các chất hữu cơ thành CO2,  H2O và các ion vô cơ.


MỤC LỤC
Phần I: Cơ sở lý thuyết
1. Quá trình Fenton
2. Các quá trình Fenton cải tiến
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Fenton
Phần II: Ứng dụng của phương pháp Fenton
1. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước thải dệt nhuộm
2. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước bề mặt nhiễm thuốc trừ sâu
3. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước rỉ rác
Phần III: Một số quy trình công nghệ 
KẾT LUẬN 
Tài liệu tham khảo


Bài viết được quan tâm

Bùn vi sinh

Bùn vi sinh xử lý nước thải Hot

Bùn vi sinh hay còn gọi là bùn hoạt tính được ứng dụng trong hệ xử lý sinh học như bể Aerotank; MBBR, SBR, FBR, MBR, UASB..., Thông thường, có nhiều cách cấp bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải.
Đào tạo vận hành

Đào Tạo Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải - Cấp Chứng Nhận Vận Hành Hot

Khóa học Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải cung cấp cho học viên kiến thức thực tế về hệ thống, trạm xử lý nước thải, cách vận hành, cách giải quyết sứ cố tại hệ thống xử lý nước thải.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đánh giá khả năng xử lý một số loại nước thải của hệ Fenton"

Đăng nhận xét