Sản phẩm

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Basic Principles of Wastewater Treatment (Nguyên tắc cơ bản của xử lý nước thải)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Basic Principles of Wastewater Treatment (Nguyên tắc cơ bản của xử lý nước thải) Basic Principles of Wastewater Treatment (Nguyên tắc cơ bản của xử lý nước thải)
9/10 356 bình chọn

Contents


  1. Microbiology and ecology of wastewater treatment 
  2. Reaction kinetics and reactor hydraulics
  3. Conversion of organic and inorganic matter
  4. Sedimentation
  5. Aeration
Nội dung
1. Vi sinh vật và hệ vi sinh trong xử lý nước thải
2. Động học phản ứng và phản ứng thủy phân
3. Quá trình chuyển đổi chất hữu cơ và vô cơ
4. Bể lắng
5. Bể sinh học hiếu khí

Nguyên tắc cơ bản của xử lý nước thải
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Bài viết được quan tâm

Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email

0 Response to "Basic Principles of Wastewater Treatment (Nguyên tắc cơ bản của xử lý nước thải)"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594