Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU QUA EMAIL MIỄN PHÍ

Đồ án xử lý nước thải thuỷ sản công suất 1000 m3/ ngày đêm (docx)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 2
Đồ án xử lý nước thải thuỷ sản công suất 1000 m3/ ngày đêm (docx) Đồ án xử lý nước thải thuỷ sản công suất 1000 m3/ ngày đêm (docx)
9/10 356 bình chọn

Mục lục

PHẦN 1: TỔNG QUAN
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích
1.3. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 2:   NGUỒN GỐC PHÁT SINH, THÀNH PHẦN VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
2.1. Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm trong ngành chế biến thủy hải sản.
2.2. Thành phần và tính chất nước thải thủy hải sản.
2.3. Tác động của nước thải chế biến thủy hải sản đến môi trường.
PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. Phương pháp xử lý cơ học.
3.2. Phương pháp xử lý hóa lý.
3.3. Phương pháp xử lý sinh học.
PHẦN 4: LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
4.1. Phương án 1 
4.2. Phương án 2 
4.3. Phương án 3
PHẦN 5: TÍNH TOÁN- THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY HẢI SẢN CÔNG XUẤT 1000M3/NGÀYĐÊM THEO SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA PHƯƠNG ÁN 3
5.1. Song chắn rác
5.2. Bể lắng cát
5.3. Bể điều hòa.
5.4. Bể lắng 1
5.5. Bể UASB
5.6. Bể Aerotank.
5.7. Bể lắng 2
5.8. Bể khử trùng.
5.9 Bể nén bùn trọng lực
5.10 Máy ép bùn dây đai
PHẦN 6: TÍNH KINH TẾ
6.1. Chi phí đầu tư xây dựng
6.2. Chi phí vận hành trạm
6.3. Giá thành xử lý một m3 nước thải
PHẦN 7: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án xử lý nước thuỷ sản công suất 1000 m3/ ngày đêm (docx)
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594