Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi xưởng gỗ công suất 5000 m3/h (nồng độ bụi 650mg/m3)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi xưởng gỗ công suất 5000 m3/h (nồng độ bụi 650mg/m3) Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi xưởng gỗ công suất 5000 m3/h (nồng độ bụi 650mg/m3)
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ BỤI
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BỤI
1.2. PHÂN LOẠI BỤI
1.3. TÍNH CHẤT HÓA ,LÝ CỦA BỤI
CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỖ VÀ NGUỒN PHÁT SINH BỤI GỖ
2.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ GỖ
2.2. NGUỒN PHÁT SINH BỤI GỖ
2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI GỖ.
2.4. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỤI TRONG CÔNG NGHIỆP 2
CHƯƠNG III : CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ BỤI GỖ
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI
3.2. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI GỖ
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ
4.1. CÁC THÔNG SỐ CẦN THIẾT CHO TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ
4.2. VẠCH TUYẾN HỆ THỐNG CHỤP HÚT
4.3. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CYCLON.
CHƯƠNG V : VẬN HÀNH
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ

Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi xưởng gỗ công suất 5000 m3/h (nồng độ bụi 650mg/m3)
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý bụi xưởng gỗ công suất 5000 m3/h (nồng độ bụi 650mg/m3)"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Nam Hưng Phú
Hotline: 0904.006.594