Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU QUA EMAIL MIỄN PHÍ

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 800 m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 800 m3/ngày đêm Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 800 m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn
MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM

1.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngành dệt nhuộm

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 

2.1. Đặc điểm nước thải ngành dệt nhuộm 
2.2. Các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm 
3.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu xử lý 
3.3. Các phương án đề xuất xử lý nước thải dệt nhuộm 
3.4. Phân tích lựa chọn công nghệ phù hợp 

CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

4.1. Song chắn rác và hố thu gom [4] 
4.2. Bể điều hòa 
4.3. Hệ bể keo tụ tạo bông
4.4. Bể lắng I
4.5. Bể Aeroten 
4.6. Bể lắng 
4.7. Bể nén bùn 
4.8. Máy ép bùn 
4.9. Bể lọc áp lực 

CHƯƠNG 5 : KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.1. Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình 
5.2. Chi phí quản lý vận hành 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: 
2. Kiến nghị: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Bin và nhóm tác giả (2009), Sổ tay Quá trình và Thiết bị Công nghệ hoá chất - Tập 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội. 
2. Hoàng Huệ (1996), Giáo trình xử lý nước thải, Đại học khoa học tự nhiên, Hà Nội. 
3. Trịnh Xuân Lai (2007), “Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp”, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội. 
4. Trịnh Xuân Lai (2002), Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống xử lý nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội. 
5. Trịnh Xuân Lai (2005), Xử lý nước thải công nghiệp, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội. 
6. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (1999), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
7. Trần Hiếu Nhuệ (2001), “Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp”, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 
8.  Cao Hữu Trượng, Hoàng Thị Lĩnh (1995), “Hoá học thuốc nhuộm”, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 
9. Bộ Xây dựng (2001), Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 51-84 Thoát nước mạng  lưới bên ngoài công trình, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. 
Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 800 m3/ngày đêm

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594