NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải
9/10 356 bình chọn
II. MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỂ NƯỚC NGẦM
1.1.Vai trò của nước ngầm trong đời sống và phát triển kinh tế
1.2.Sự hình thành nước ngầm
1.3.Chế độ nước ngầm và phân bố nước ngầm theo chiều sâu
1.3.1.Chế độ nước ngầm
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VÀ Sự BIẾN ĐỘNG CỦA NƯỚC NGẦM
2.1.Phân loại nước ngầm
2.1.1.Phân loại nước ngâm theo thành phần hoá học
2.1.2.Phân loại nước ngầm theo tính chất lý học
2.1.3.Phân loại theo sự phân bố của nước ngầm trong các tầng địa chất
2.2.Sự thay đổi nước ngầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.2.1.Sự thay đổi nước ngầm
2.2.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến nước ngầm
2.3.Các hình thức tồn tại của nước ngầm
2.3.1.Các sơ đồ đặc trưng
2.3.2.Hình thái nước ngầm
2.3.3.Điều kiện cung cấp và chế độ nước ngầm
2.3.4.Động thái nước ngầm và trữ lượng nước ngầm
2.4.Nước ngầm ở Việt Nam và khả năng khai thác, sử dụng
2.4.1.Các tâng chứa nước lỗ hổng
2.4.2.Các tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo Bazan Pliocen – Đệ tứ
2.4.3.Các tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo lục nguyên Mesozoi (ms)
2.4.4.Các tầng chứa nước khe nứt – Karst trong các thành tạo Cacbonat
2.4.5.Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước
CHƯƠNG 3: CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
3.1.Tính chất của nước ngầm
3.1.1.Tính chất chung
3.1.2.Tính chất lý học
3.1.3.Tính chất hoá học
3.2.Các khả năng và nguyên nhân Ô nhiễm nước ngầm
3.2.1.Các khả năng ô nhiễm nước ngầm
3.2.2.Nguyên nhân ô nhiễm nước ngầm
3.2.3.Hiện trạng ô nhiễm nước dưới đất ở một số khu dân cư kinh tế quan trọng ở Việt nam
3.3.Yêu cầu chất lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
3.3.1.Yêu cầu chất lượng nước sinh hoạt
3.3.2.Yêu cầu chất lượng nước ngẩm dùng cho sản xuất Nông nghiệp
3.4.Các biện pháp xử lý để nâng cao chất lượng nước ngầm
3.4.1.Phương pháp dùng bể lọc
3.4.2.Phương pháp pha loãng
3.4.3.Phương pháp hoá học
3.4.4.Phương pháp hoá sinh Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm
3.5.Công trình làm sạch nước
3.5.1.Hệ thống làm giảm nồng độ khoáng trong nước ngầm
3.5.2.Chức năng bể kết tủa
CHƯƠNG 4: ĐIỂU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC NGẦM
4.1.Phương pháp đánh giá chất lượng nước ngầm
4.1.1.Các phương pháp đơn giản đánh giá chất lượng nước
4.1.2.Các phương pháp hiện đại
4.2.Phương pháp điều fra và phát hiện nước ngầm
4.2.1.Phương pháp quan sát thực địa
4.2.2.Phương pháp dân gian thăm dò mạch nước ngầm
4.3.Phương pháp phân tích vệt khe nứt
4.4.Các phương pháp thăm dò địa vật lý trên mặt
4.4.1.Phương pháp đo điện trở suất dòng điện một chiều
4.4.2.Phương pháp đo độ truyền dẫn điện từ trường
4.4.3.Các phương pháp địa chấn
4.4.4.Phương pháp rađa xuyên đất và thăm dò từ
4.4.5.Các phương pháp trọng lực và đo từ trường từ máy bay
4.5.Thăm dò địa vật lý trong hố khoan
4.6. Phương pháp hạt nhân
4.7.Phương pháp khoan thăm dò nước ngầm
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
5.1.Các công trình khai thác nước ngầm
5.1.1.Công trình khai thác nước ngầm theo chiều đứng
5.1.2.Công trình khai thác nước ngầm theo chiều ngang
5.2.Tính toán thủy lực đối với giếng khai thác nước ngầm
5.2.1.Một số khái niệm cơ bản
5.2.2.Tính toán lưu lượng của giếng có khả năng khai thác
5.3.Tính toán thuỷ lực đối với công trình khai thác nước ngâm theo chiều ngang
5.4.Tính thuỷ lực hệ thống giếng Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm
5.4.1.Hệ thống giếng hoàn chỉnh
5.4.2.Hệ thống giếng không hoàn chỉnh
5.5.Thiết kế công trình khai thác nước ngầm
5.5.1.Mục đích và ý nghĩa
5.5.2.Thiết kế giếng hở
5.5.3.Thiết kế giếng ống
5.5.4.Giếng làm việc trên bãi giếng – khoảng cách của giếng
CHƯƠNG 6: QUY HOACH VÀ QUẢN LÝ HÊ THỐNG KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
6.1.Quy hoạch hệ thống công trình khai thác nước ngầm
6.1.1.Những tài liệu cần thiết
6.1.2.Các nguyên tắc chung quy hoạch, khai thác sử dụng nước ngầm
6.1.3.Bố trí công trình khai thác và cung cấp nước ngầm
6.1.4.Tính toán cân bằng khu vực sử dụng nước ngầm
6.2.Bảo dưỡng và nâng cao khả năng của các công trình khai thác nước ngầm
6.2.1.Mục đích và yêu cẩu Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm
6.2.2.Các phương pháp bảo dưỡng và nâng cao hiệu suất của giếng

Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải

Vui lòng gửi yêu cầu tài liệu đến địa chỉ email: tailieumoitruong.org@gmail.com để nhận tài liệu.
Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải"

Đăng nhận xét

Được tải trợ

Liên kết

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải | Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357