NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý - ThS Lâm Vĩnh Sơn

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Giáo trình ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý - ThS Lâm Vĩnh Sơn Giáo trình ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý - ThS Lâm Vĩnh Sơn
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
MỤC LỤC HƯỚNG DẪN

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG
1.2 KHÔNG KHÍ
1.2.1 Thành phần hóa học
1.2.2 Thông số vật lý của không khí ẩm
1.3 GIẢN ĐỒ I-D CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
1.3.1 Quá trình đun nóng và làm lạnh
1.3.2 Quá trình làm ẩm đoạn nhiệt không khí
1.3.3 Quá trình làm ẩm đẳng nhiệt không khí
1.3.4 Quá trình hòa trộn không khí
1.4 NHIỆT ĐỘ HIỆU QUẢ TƯƠNG ĐƯƠNG

BÀI 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

2.1 KHÁI NIỆM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.2 NGUỒN GỐC Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.2.1 Nguồn ô nhiễm tự nhiên
2.2.2 Nguồn ô nhiễm nhân tạo
2.3 CÁC CHẤT Ô NHIỄM
2.4 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
2.4.1 Ô nhiễm không khí do các quá trình đốt nhiên liệu
2.4.2 Ô nhiễm không khí do các hoạt động công nghiệp
2.4.3 Ô nhiễm không khí do bụi
2.4.4 Ô nhiễm không khí do nhiệt
2.4.5 Ô nhiễm không khí do mùi hôi
2.4.6 Quá trình biến đổi của chất ô nhiễm trong khí quyển
2.4.7 Phát tán chất ô nhiễm trong không khí
2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.6 HIỆU QUẢ XỬ LÝ
2.7 KỸ THUẬT THÔNG GIÓ
2.7.1 Các biện pháp khống chế ô nhiễm trong môi trường lao động
2.7.2 Các phương thức sử dụng
2.7.3 Các phương pháp thông gió
BÀI TẬP

BÀI 3: TIÊU CHUẨN VÀ KHUẾCH TÁN KHÍ THẢI 

3.1 CÁC TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN VỀ KHÍ
II MỤC LỤC
3.1.1 Nồng độ cho phép của các loại bụi và hơi khí độc trong không khí
3.1.2 Các tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành đối với khí thải
3.2 KIỂM TOÁN NGUỒN THẢI.
3.3 ĐO ĐẠC CHẤT Ô NHIỄM TRONG ỐNG THẢI
3.3.1 Đo nồng độ bụi trong ống thải
3.3.2 Đo nồng độ hơi khí độc trong ống thải
3.4 KHUẾCH TÁN Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ
3.4.1 Chuyển đổi vật chất trong môi trường không khí
3.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển
3.5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỰ KHUẾCH TÁN CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ
3.5.1 Phân loại các nguồn thải chất ô nhiễm
3.5.2 Phương trình vi phân cơ bản khuếch tán chất ô nhiễm vào môi trường khí
3.5.3 Giới thiệu phương pháp tính toán
3.6 BÀI TẬP SỰ PHÂN TÁN KHÍ THẢI VÀO KHÍ QUYỂN

BÀI 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TRÌNH

4.1 TÍNH TOÁN NHIỆT
4.1.1 Phương trình cân bằng nhiệt độ của nhà xưởng
4.1.2 Nhiệt độ tính toán của không khí
4.1.3 Tính toán lượng nhiệt xâm nhập vào phòng
4.1.4 Nhiệt tiêu hao
4.1.5 Nhiệt và ẩm xâm nhập vào phòng
4.2 XÁC ĐỊNH LƯỢNG KHÍ ĐỘC HẠI XÂM NHẬP VÀO NHÀ XƯỞNG
4.2.1 Xác định lượng chất độc hại sinh ra từ thiết bị làm việc dưới áp suất
4.2.2 Xác định lượng chất độc hại sinh ra từ thiết bị làm việc ở áp suất âm
4.2.3 Xác định lượng chất độc hại thoát ra từ bề mặt dung dịch tự do
4.2.4 Xác định lượng dung môi bay hơi
4.2.5 Xác định khí sinh ra do đốt nhiên liệu

BÀI 5: THÔNG THOÁNG CỤC BỘ

5.1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG
5.2 CÁC YÊU CẦU
5.3 CÁC GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ
5.3.1 Các sơ đồ thông gió cơ bản
5.3.2 Phân loại hệ thống thông gió
5.4 CÁC LOẠI THIẾT BỊ
5.4.1 Tủ hút
5.4.2 Chụp hút
5.4.3 Những hộp hút bên cạnh nguồn độc hại
5.4.4 Miệng hút trên thành
5.4.5 Phễu hút
MỤC LỤC III
5.4.6 Hoa sen không khí
BÀI TẬP

BÀI 6: KỸ THUẬT XỬ LÝ AEROSOL (BỤI) 

6.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BỤI
6.1.1 Các khái niệm
6.1.2 Phân loại bụi
6.1.3 Vận tốc giới hạn của hạt bụi
6.1.4 Chiều cao hiệu quả của ống khói
6.2 MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ NÂNG CAO CỦA LUỒNG GIÓ
6.2.1 Công thức Bryant - Davidson
6.2.2 Công thức Bosanquet-carey và Halton
6.2.3 Công thức Holland
6.2.4 Công thức Briggs G.A
6.2.5 Công thức Berliand
6.3 THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ
6.3.1 Buồng lắng bụi
6.3.2 Thiết bị lọc bụi quán tính
6.3.3 Thiết bị xử lý bụi ly tâm
6.3.4 Thiết bị lọc bụi tay áo
6.4 THIẾT BỊ LỌC BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚT
6.4.1 Tháp rửa trần
6.4.2 Thiết bị lọc bụi sủi bọt
6.4.3 Scrubber
6.5 THIẾT BỊ LỌC ĐIỆN
6.5.1 Nguyên tắc và cấu tạo
6.5.2 Sức hút tĩnh điện
6.5.3 Phân loại
6.5.4 Tính toán thiết bị lọc điện
6.5.5 Chọn thiết bị xử lý

BÀI 7: XỬ LÝ KHÍ TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

7.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH HẤP THỤ
7.1.1 Sơ lược về hấp thụ
7.1.2 Sơ lược về cân bằng vật chất cho quá trình hấp thụ
7.2 CÁC LOẠI THÁP VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ
7.2.1 Tháp mâm
7.2.2 Tháp tiếp xúc pha liên tục
7.2.3 Thiết bị dạng ống tưới
7.3 NGUYÊN LÝ XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI KHÍ
7.3.1 Xử lý SO2
7.3.2 Xử lý H2S
IV HƯỚNG DẪN
7.4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ HẤP THỤ

BÀI 8: XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ 

8.1 KHÁI NIỆM HẤP PHỤ
8.2 CÁC LOẠI CHẤT HẤP PHỤ
8.3 CÂN BẰNG CHO QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ
8.4 TÍNH TOÁN HẤP PHỤ
8.4.1 Số liệu ban đầu
8.4.2 Tính cân bằng vật chất
8.4.3 Tính đường kính thiết bị
8.1.1. Tính cân bằng năng lượng
8.2. PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH
8.3. XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT KHÍ
8.3.1. Hấp phụ hơi dung môi
8.3.2. Xử lý các Oxit nito (NOx)
8.3.3. Xử lý SO2
8.3.4. Xử lý hợp chất flo
8.3.5. Xử lý Clo và HCl
8.3.6. Xử lý I2
8.3.7. Xử lý H2S
8.3.8. Xử lý các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh
8.3.9. Khử mùi của khí bằng phương pháp hấp phụ
8.4. MỘT SỐ THIẾT BỊ HẤP PHỤ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý - ThS Lâm Vĩnh Sơn
Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tải trợ

Liên kết

Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357