Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí của công ty giấy Hoàng Văn Thụ và đánh giá mức độ phát tán của chúng

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí của công ty giấy Hoàng Văn Thụ và đánh giá mức độ phát tán của chúng Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí của công ty giấy Hoàng Văn Thụ và đánh giá mức độ phát tán của chúng
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Hệ số phát thải 
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phương pháp xác định hệ số phát thải của nguồn tĩnh
1.1.3. Xác định hệ số phát thải của nguồn tĩnh bằng phương pháp quan trắc
1.2. Mức độ phát tán chất ô nhiễm của nguồn tĩnh
1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát tán chất ô nhiễm
1.2.2. Mô hình phát tán chất ô nhiễm
1.3. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
1.3.1. Điều kiện khí hậu khu vực công ty
1.3.2. Một số vấn đề môi trƣờng không khí của công ty 
1.3.3. Công đoạn sản xuất hơi của công ty

CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết bị và vật tư
2.1.1. Thiết bị 
2.1.2. Hóa chất và vật tư
2.2. Quá trình quan trắc 
2.2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2.2. Quá trình quan trắc 
2.3. Tính toán hệ số phát thải 
2.4. Xác định mức độ phát tán chất ô nhiễm trong khí thải của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
2.4.1. Ứng dụng mô hình SCREENView 4.0.0 để xác định mức độ phát tán chất ô nhiễm theo trục của luồng gió
2.4.2. Ứng dụng phần mềm ArcView GIS 3.3 xác định bản đồ ô nhiễm

CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 
3.1.1. Một số thông số liên quan đến quá trình quan trắc
3.1.2. Nồng độ các chất ô nhiễm
3.2. Hệ số phát thải 
3.3. Mức độ phát tán chất ô nhiễm trong khí thải 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 
Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí 
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594