Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai
9/10 356 bình chọn
Sách "Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở" được biên soạn nhằm trợ giúp kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể trên địa bàn cấp cơ sở. Nội dung tài liệu gồm 4 chương trình bày các vấn đề: Cơ sở pháp lý của QLMT cấp cơ sở; mục tiêu, các nguyên tắc và công cụ cơ bản trong QLMT cấp cơ sở; hướng dẫn chuyên môn về QLMT cấp cơ sở và một số kinh nghiệm thực tiễn trong QLMT cấp cơ sở.

Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594