NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán thiết kế song chắn rác

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán thiết kế song chắn rác Tính toán thiết kế song chắn rác
9/10 356 bình chọn
Lưu lượng trung bình ngày: Qtbngày = 700 m3/ngày.đêm  
Lưu lượng nước thải trung bình giờ : Qtbh = 29,2 m3/h 
Lưu lượng nước thải theo giờ lớn nhất: Qmaxh =  Qtbh . kh =29,2 .2,8 = 81,76 m3/h  
Với kh : là hệ số không điều hòa giờ, lấy kh=2,8 
(Theo bảng 3.2của Thầy Lâm Minh Triết, trong sách ”Hệ số không điều hòa chung”, trang 99). 
Lưu lượng trung bình giây: Qtbs = 8,11.10-3 m3/s 
Lưu lượng nước thải theo giây lớn nhất: Qmaxs =  0,023 m3/s 

Số lượng khe hở cần thiết của SCR:

Chọn số khe hở là 26. 
Trong đó: 
 • n : Số khe hở. 
 • Q(max): Lưu lượng giây lớn nhất của nước thải, (m3/s). 
 • V: Vận tốc nước chảy qua các khe hở của song chắn,  chọn v = 0,8 m/s.    
 • b: Kích thước giữa các khe hở, quy phạm từ 16 – 25mm, chọn b = 20 mm. 
 • hi: Chiều sâu lớp ở chân song chắn rác, tính bằng độ đầy nước trong mương dẫn. 
 • K: Hệ số tính tới khả năng thu hẹp của dòng chảy, thường lấy K = 1,05.  

Bề rộng thiết kế song chắn rác

Do ta chọn trường hợp số khe hở lớn hơn số song chắn rác nên: 
Trong đó: 
 • d : bề dầy của thanh song chắn rác, theo quy phạm từ 8-10mm. Chọn d = 0,01m. 
 • b: khoảng cách giữa các thanh. Quy phạm từ 16-25mm. Chọn b=20mm. 

Tổn thất áp lực qua song chắn rác:

Trong đó: 
 • k: Hệ số tính đến sự tổn thất áp lực do rác vướng ở song chắn rác (k = 2 – 3), chọn k = 2.
 • a: Góc nghiêng song chắn rác so với phương ngang, ( = 45-90o) chọn =600. 
 • B: Hệ số phụ thuộc vào tiết diện ngang của thanh song chắn, chọn loại a có =2,42. 

Bảng 1. : Tiết diện và hệ số  của thanh song chắn rác 
 • d: Chiều dày thanh chắn rác. Chọn d=10mm 
 • b: Khoảng cách giữa các thanh. Chọn b=20mm. 
 • Va: Vận tốc nước qua khe. Quy phạm Va=0,6-1m/s,chọn Va=0,8m/s  

Chiều dài phần mở rộng trước SCR. 

Trong đó:  
 • Bm :Bề rộng mương dẫn, Bm = 0,5m. 
 • a: Góc mở rộng trước song chắn rác, theo quy phạm =200. 
 • Bs: Bề rộng SCR, Bs=0,77m. 
 • Chiều dài phần mở rộng sau SCR: 

Chiều sâu xây dựng mương đặt SCR: 

Trong đó:
 • h(bv): Chiều cao bảo vệ của SCR, chọn h(bv)=0,5m.
 • Chiều dài xây dựng mương đặt SCR: 
Trong đó:
 • ls: Chiều dài phần mương đặt SCR. ls= La+1m 
=>ls=0,353+1=1,353m 
Hình 1. Song chắn rác 

Hiệu quả xử lý của SCR: 

(Theo Lâm Minh Triết, “Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp”,2001) 
Lượng SS còn lại sau khi qua SCR:  
- SSra= 640 – (640.0,04)=614,4 mg/l. 
Lượng BOD còn lại sau khi qua SCR: 
- BODra=2300-(2300.0,05)= 2185mg/l 
Lượng COD còn lại sau khi qua SCR:
- CODra=4000-(4000.0,05)= 3800mg/l

Bảng 2. : Tóm tắt các thông số thiết kế song chắn rác 
Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Thiết bị lọc rửa tự động STF Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Màng Bio Cell MBR

Công nghệ lọc màng dạng tấm BIO CELL MBR tốt nhất hiện nay Hot

BIO-CEL® MBR là một giải pháp lọc nước thải hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có khả năng mở rộng công suất được ứng dụng phổ biến để xử lý nước thải đô thị và công nghiệp.
Bùn vi sinh kỵ khí dạng hạt

Bùn vi sinh kỵ khí dạng hạt Hot

Bùn hạt được sử dụng trong các công nghệ sinh học kỵ khí như IC, EGSB, UASB trong hệ thống xử lý nước thải giấy, hóa dầu, hóa học, dược phẩm, in ấn, dệt nhuộm, bia rươu, thực phẩm và nước thải citric axit,...
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594