Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Sổ Tay Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Sổ Tay Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Sổ Tay Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

0.0 Thuật ngữ và định nghĩa

1.0 Tổng quan

1.1 Hồ sơ doanh nghiệp
1.2 Mục đích của sổ tay
1.3 Phạm vi của EMS

2.0 Chính sách môi trường

3.0 Tổ chức

3.1 Sơ đồ tổ chức
3.2 Trách nhiệm
3.2.1 Quản lý cấp cao
3.2.2 Đại diện quản lý môi trường (EMR)
3.2.3 Phó đại diện quản lý môi trường (DEMR)
3.2.4 Ủy ban hệ thống quản lý môi trường (Ủy ban EMS)
3.2.5 Ủy ban đánh giá về quản lý
3.2.6 Chức năng/ Giám đốc phòng ban
3.2.7 Tất cả nhân viên

4.0 Yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường

4.1 Tài liệu về hệ thống quản lý môi trường
4.2 Chính sách môi trường
4.3 Kế hoạch
4.3.1 Các khía cạnh môi trường
4.3.2 Yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
4.3.3 Mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình
4.4 Thực hiện và vận hành
4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
4.4.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức
4.4.3 Truyền thông
4.4.4 Tài liệu

Sổ Tay Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
Sổ Tay Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594