NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Quy trình vệ sinh màng RO

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Quy trình vệ sinh màng RO Quy trình vệ sinh màng RO
9/10 356 bình chọn

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình tẩy màng RO của Chúng tôi hướng dẫn nhân viên thiết kế, lắp đặt, giám sát quá trình vệ sinh màng lọc RO đảm bảo chính xác, hiệu quả và quản lý chặt chẽ quá trình tẩy màng RO.

Giúp nhân viên hiểu và thực hiện đúng từng bước trong quá trình tẩy màng RO.

Giúp nhân viên theo dõi và xác định chính xác bất kỳ khuyết điểm nào xảy ra trong quá trình tẩy để có biện pháp xử lý một cách phù hợp

Vệ sinh màng RO

II. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
  • TCXDVN 33:2006, Cấp nước – Mạng lưới đường ống và chương trình tiêu chuẩn thiết kế.
  • QCVN 01:2009/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
  • QCVN 02:2009/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

VII. NHỮNG CHỈ DẪN TRONG QUÁ TRÌNH TẨY MÀNG RO

1. Chuẩn bị trước khi tẩy:

- Kiểm tra sơ bộ khoá các van, đường ống RO, các van phải đảm bảo kín và đóng mở dễ dàng.

-  Cho nước cấp vào hệ thống RO, mở hết van xả và đóng van nước sạch đầu ra.

- Kiểm tra xem có sự rò rỉ nào không, nếu có tiến hành thay ngay. 

-  Bơm nước sạch vào hệ thống và xả bỏ theo đường “drain” của hệ thống.

Lưu ý, ta phải lắp 2 cột lọc tinh tạm thời trên đường tuần hoàn để khi hóa chất vào hệ RO và tuần hoàn trở lại thì phải đi qua 2 cột lọc tinh trước khi chạy qua màng RO, quá trình này nhằm loại bỏ các chất dơ mà ta đã tẩy ra ở lần thứ nhất.

- Hóa chất chuẩn bị:
+ Hóa chất 1: … kg
+ Hóa chất 2: … kg
+ Hóa chất 3: … kg
+ Hóa chất 4: … kg

Số lượng hóa chất tùy thuộc vào số lượng và kích thước màng RO.

2. Quy trình tẩy:

- Quy trình tẩy rửa màng RO bao gồm các bước tẩy rửa nhằm loại bỏ các tạp chất hữu cơ, các hạt keo tụ, vi sinh vật, oxít kim loại và các chất cặn vô cơ.

- Tẩy từng loại hóa chất riêng biệt, bắt đầu tẩy lần lượt từng bước: bước 1 dùng Hóa chất 1; bước 2 dùng Hóa chất 2; bước 3 dùng Hóa chất 3; bước 4 dùng Hóa chất 4.

2.1. Tẩy bằng Hóa chất 1: 


Lần 1: 

- Bơm nước vào RO và bồn 300L

- Pha …Kg Hóa chất 1 vào bồn 300L, đo pH > 12, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO khoảng 5 phút cho hóa chất ngấm đều màng . 

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 30 phút

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã ngâm vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

Tiếp tục lần 2 và lần 3 giống như lần 1, sao cho khi xả bỏ lượng hóa chất đã ngâm ta thấy nước trong không còn dơ bẩn thì tiến hành sang lần thứ 4.

Lần 4:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L

- Pha …Kg Hóa chất 1 cho vào bồn 300L, đo pH > 12, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO liên tục 30 phút.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 10 phút

- Rồi lại bật bơm tuần hoàn chạy 30 phút tiếp tục, quá trình diễn ra lặp lại 3 lần như vậy.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã chạy tuần hoàn vào hệ RO , sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

- Chú ý: khi tẩy phải liên tục đo pH và TDS để kiểm soát chất lượng nước .

Cuối cùng xả bỏ bắt đầu bơm nước cấp vào rửa RO và bồn 300L cho sạch hoàn toàn, đến khi đo chất lượng nước trong bồn 300L và RO sao cho pH về 7.5, ta mới tiến hành dùng đến hóa chất thứ 2 là Hóa chất 2.

2.2. Tẩy bằng Hóa chất 2:

Lần 1:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L

- Pha …Kg Hóa chất 2 cho vào bồn 300L, đo pH < 2, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO khoảng 5 phút cho hóa chất ngấm đều màng .

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 30 phút

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã ngâm vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

- Tiếp tục lần 2 và lần 3 giống như lần 1, sao cho khi xả bỏ lượng hóa chất đã ngâm ta thấy nước trong không còn dơ bẩn thì tiến hành sang lần thứ 4.
Lần 4:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L

- Pha …Kg Hóa chất 4 cho vào bồn 300L, đo pH < 2, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO liên tục 30 phút.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 10 phút

- Rồi lại bật bơm tuần hoàn chạy 30 phút tiếp tục, quá trình diễn ra lặp lại 3 lần như vậy.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã chạy tuần hoàn vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

- Lần 5 tiếp tục pha hóa chất làm như lần 4.

- Chú ý: khi tẩy phải liên tục đo pH và TDS để kiểm soát chất lượng nước .

Cuối cùng xả bỏ, bắt đầu bơm nước cấp vào rửa RO và bồn 300L cho sạch hoàn toàn, đến khi đo chất lượng nước trong bồn 300L và RO sao cho pH về 7.5, ta mới tiến hành dùng đến hóa chất thứ 3 là Hóa chất 3.

2.3. Tẩy bằng Hóa chất 3:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L.

- Pha …Kg Hóa chất 3 cho vào bồn 300L, đo pH < 3.5, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO khoảng 5 phút cho hóa chất ngấm đều màng.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 30 phút.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã ngâm vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

Tiếp tục lần 2 và lần 3 giống như lần 1, sao cho khi xả bỏ lượng hóa chất đã ngâm ta thấy nước trong không còn dơ bẩn thì tiến hành sang lần thứ 4.

Lần 4:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L.

- Pha …Kg Hóa chất 4 cho vào bồn 300L, đo pH < 3.5, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO liên tục 30 phút.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 10 phút.

- Rồi lại bật bơm tuần hoàn chạy 30 phút tiếp tục, quá trình diễn ra lặp lại 3 lần như vậy.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã chạy tuần hoàn vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

- Lần 5 tiếp tục pha hóa chất làm như lần 4.

- Chú ý: khi tẩy phải liên tục đo pH và TDS để kiểm soát chất lượng nước.

Cuối cùng xả bỏ bắt đầu bơm nước cấp vào rửa RO và bồn 300L cho sạch hoàn toàn, đến khi đo chất lượng nước trong bồn 300L và RO sao cho pH về 7.5, ta mới tiến hành dùng đến hóa chất thứ 4 là Hóa chất 4.

2.4. Tẩy bằng Hóa chất 4:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L.

- Pha …Kg Hóa chất 4 cho vào bồn 300L, đo pH < 4, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO khoảng 5 phút cho hóa chất ngấm đều màng.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 30 phút.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã ngâm vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

Tiếp tục lần 2 và lần 3 giống như lần 1, sao cho khi xả bỏ lượng hóa chất đã ngâm ta thấy nước trong không còn dơ bẩn thì tiến hành sang lần thứ 4.

Lần 4:

- Bơm nước vào RO và bồn 300L

- Pha …Kg Hóa chất 4 cho vào bồn 300L, đo pH < 4, sau đó bật bơm chạy tuần hoàn vào hệ RO liên tục 30 phút.

- Tắt bơm tuần hoàn để ngâm 10 phút.

- Rồi lại bật bơm tuần hoàn chạy 30 phút tiếp tục, quá trình diễn ra lặp lại 3 lần như vậy.

- Cuối cùng xả bỏ hoàn toàn lượng hóa chất đã chạy tuần hoàn vào hệ RO, sau đó dùng nước sạch đẩy các chất dơ ra ngoài xả bỏ.

- Lần 5 tiếp tục pha hóa chất làm như lần 4.

- Chú ý: khi tẩy phải liên tục đo pH và TDS để kiểm soát chất lượng nước.

Cuối cùng xả bỏ bắt đầu bơm nước cấp vào rửa RO và bồn 300L cho sạch hoàn toàn, đến khi đo chất lượng nước trong bồn 300L và RO sao cho pH về 7.5, thì ta kết thúc quá trình tẩy.

- Trong quá trình tầy ta tiến hành mở bộ lọc tinh ra vệ sinh làm sạch các chất dơ bẩn.

Chú ý: trong quá trình tẩy phải tiến hành liên tục các bước không ngừng nghỉ, đến khi chu trình tẩy kết thúc.

3. Kết thúc quá trình tẩy RO:

- Bắt đầu dùng bơm RO cho hệ thống chạy, ta xả bỏ hết lưu lượng trong vòng 30 phút, trong khi đó ta bắt đầu điều chỉnh áp cao, thấp khác nhau.

- Kết thúc 30 phút xả bỏ RO sạch hoàn toàn, ta bắt đầu điều chỉnh lưu lượng lấy nước sạch và lưu lượng xả bỏ theo đúng công suất của hệ RO.

- Tiến hành lấy mẫu nước RO để kiểm tra chất lượng nước có đạt theo tiêu chuẩn cho phép, và lưu lượng đủ với cam kết khi lắp đặt tại nhà máy thì ta tiến hành bàn giao hệ thống RO lại cho nhà máy để bắt đầu hoạt động trở lại.

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tải trợ

Liên kết

Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357