Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than Hà Lầm – TKV

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than Hà Lầm – TKV Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than Hà Lầm – TKV
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Nguồn gốc hình thành than

1.2. Phân loại

1.3. Trữ lượng than của Việt Nam

1.4. Thành phần hoá học của than

1.5. Ảnh hưởng của khai thác than đến môi trường

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý

2.1.1.2. Khí hậu

2.1.1.3. Địa hình, thuỷ văn

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ

2.2. Các phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp khảo sát ngoài thực địa 

2.2.2. Phương pháp phân loại, hệ thống hoá lý thuyết

2.2.3. Phương pháp phân tích, thu thập tài liệu

2.2.4. Phương pháp so sánh

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG MỎ THAN HÀ LẦM - TKV

3.1. Quy trình công nghệ sản xuất

3.2. Hiện trạng môi trường không khí.

3.2.1. Hàm lượng bụi lơ lửng.

3.2.2. Tiếng ồn

3.2.3. Hàm lượng NO2

3.2.4. Hàm lượng SO2 

3.2.5. Hàm lượng CO.

3.2.6. Hàm lượng CO2

3.3. Hiện trạng môi trường nước.

3.3.1. Nước thải hầm lò

3.3.2. Nước thải sinh hoạt

3.3.3.Nước thải y tế

3.3.4. Nước mặt

3.3.5. Nước sinh hoạt

3.4. Chất thải rắn

3.5. Chất thải nguy hại

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN 

4.1. Môi trường không khí

4.1.1. Hàm lượng bụi lơ lửng

4.1.2. Tiếng ồn

4.1.3. Hàm lượng các chất khí

4.2. Môi trường nước 

4.2.1. Nước thải

4.2.2. Nước mặt.

4.2.3. Nước sinh hoạt

4.3. Chất thải rắn

KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Nghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than Hà Lầm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than Hà Lầm – TKV"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường
Hotline: 0904.006.594