Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3/ngày đêm Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu về ngành bia

1.2 Quy trình sản xuất bia

1.3 Nguyên liệu, nhiên liệu, nước các chất phụ gia dùng trong sản xuất bia

1.4 Các nguồn thải phát sinh trong quá trình sản xuất bia

1.4.1 Khí thải.

1.4.2 Chất thải rắn

1.4.3 Nước thải 

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

2.1 Xử lý cơ học

2.2 Xử lý hóa học

2.3 Xử lý hóa lý

2.4 Xử lý sinh học

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUẤT 300M3/ NGÀY ĐÊM

3.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sản xuất bia

3.2 Đặc trưng nước thải và yêu cầu xử lý

3.3 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH

4.1. Lưu lượng tinh toán 

4.2. Song chắn rác:

4.3. Hầm bơm tiếp nhận:

4.4 Bể điều hòa:

4.5 Bể UASB:

4.6 Aerotank xáo trộn hoàn toàn

4.7 Bể lắng 2.

4.8 Bể chứa bùn

4.9 Bể nén bùn trọng lực

4.10. Tính toán bể khử trùng

CHƯƠNG 5: CHI PHÍ XÂY DỰNG

5.1. Phần xây dựng

5.2. Phần thiết bị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3/ngày đêm"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường
Hotline: 0904.006.594