Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình công nghệ môi trường - Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Giáo trình công nghệ môi trường - Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan Giáo trình công nghệ môi trường - Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC CÁC BẢNG.

Phần I CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI

Chương 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. CÁC NGUỒN TẠO RA KHÍ THẢI VÀ BỤI 
1.2. CÁC DẠNG THẢI VÀO KHÔNG KHÍ 

Chương 2 CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ.

2.1. CÁC BIỆN PHÁP MANG TÍNH VĨ MÔ..
2.2. CÁC BIỆN PHÁP MANG TÍNH CỤC BỘ..
2.3. CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN KHÔNG KHÍ NƠI LÀM VIỆC .
2.4. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH SẢN XUẤT 

Chương 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI .

3.1. KHÁI QUÁT VỀ BỤI VÀ XỬ LÝ BỤI
3.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI BẰNG BUỒNG LẮNG.
3.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI DỰA VÀO LỰC LY TÂM (CYCLON) 
3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI BẰNG LỌC MÀNG, LỌC TÚI
3.5. THU BỤI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚT
3.6. KHỬ BỤI TĨNH ĐIỆN 

Chương 4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ ĐỘC 

4.1. KHÁI QUÁT VỀ HƠI VÀ KHÍ ĐỘC .
4.2. XỬ LÝ KHÍ VÀ HƠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THIÊU HỦY
4.3. PHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ
4.4. XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ
4.5. XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ 

Phần II CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chương 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

5.1. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM NƯỚC GÂY RA ĐỐI VỚI NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN
5.2. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

Chương 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP 

6.1. KHỬ SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM THOÁNG 
6.2. TRIỆT KHUẨN

Chương 7 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

7.1. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ HỌC 
7.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HOÁ VÀ HOÁ - LÍ .

Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC

8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC
8.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ.
8.3. CÁC QUÁ TRÌNH LỌC SINH HỌC.
8.4. XỬ LÍ THẤM QUA ĐẤT.

Chương 9 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI

9.1. XỬ LÍ CÁC CHẤT VÔ CƠ HOÀ TAN.
9.2. XỬ LÍ CÁC CHẤT HỮU CƠ
9.3. XỬ LÍ VÀ THẢI BÙN

Chương 10 CÁC VÍ DỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤ THỂ

10.1. XỬ LÍ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
10.2. XỬ LÍ NƯỚC THẢI CHỨA CRÔM
10.3. XỬ LÍ CÁC HỢP CHẤT CYANIDES
10.4. XỬ LÍ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA 
10.5. XỬ LÍ NƯỚC THẢI CHỨA DẦU
10.6. XỬ LÍ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phần III CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Chương 11 THU DỌN CHẤT THẢI RẮN 

11.1. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN THU GOM CHẤT THẢI RẮN
11.2. HỆ THỐNG, CÁC PHƯƠNG THỨC THU DỌN RÁC 

Chương 12 PHÂN LOẠI VÀ GIẢM KÍCH THƯỚC CHẤT THẢI RẮN.

12.1. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN
12.2. GIẢM KÍCH THƯỚC CHẤT THẢI RẮN.

Chương 13 CHẾ BIẾN CHẤT THẢI RẮN VÀ BÃI THẢI

13.1. CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN 
13.2. CHẾ BIẾN PHÂN VI SINH (COMPOST)
13.3. SẢN XUẤT KHÍ SINH VẬT (BIOGAS)
13.4. BÃI CHỨA CHẤT THẢI RẮN (BÃI THẢI)
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Giáo trình công nghệ môi trường

Link download

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Giáo trình công nghệ môi trường - Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Nam Hưng Phú
Hotline: 0904.006.594