NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35m3 /ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBĐ

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35m3 /ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBĐ Đồ án tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35m3 /ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBĐ
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MAY MẶC

I.1 Tổng quan ........................................................................................................ 2
II.2 Các nguồn phát sinh nước thải trong ngành may mặc ................................... 5
II.2.1 Nước thải sinh hoạt ..................................................................................... 5
II.2.2 Nước thải sản xuất....................................................................................... 5

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

II.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học ................................................... 6
II.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý .................................................... 6
II.2.1. Trung hòa ................................................................................................... 6
II.2.2. Keo tụ.......................................................................................................... 7
II.2.3. Hấp phụ ...................................................................................................... 8
II.2.4. Tuyển nổi .................................................................................................... 8
II.2.5. Trao đổi ion ................................................................................................ 8
II.2.6 Khử khuẩn.................................................................................................... 9
II.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ................................................. 9
II.3.1 Các quá trình sinh học chủ yếu dùng trong xử lý nước thải....................... 9

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SIN JOO BO

III.1 Giới thiệu về Công ty .................................................................................. 11
III.2 Công nghệ sản xuất ..................................................................................... 11
III.3 Các nguồn thải và lưu lượng nước thải phát sinh trong Công ty................ 14
III.3.1 Nước thải sản xuất ................................................................................... 14
III.3.2 Nước thải sinh hoạt.................................................................................. 14

CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

IV.1 Tải lượng thiết kế và tiêu chuẩn xả thải...................................................... 16
IV.1.1 Nguồn thải:............................................................................................... 16
IV.1.2. Tải lượng thiết kế và tiêu chuẩn xả thải:................................................. 16
IV.2. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý................................................................ 17
IV.3 Thuyết minh quy trình công nghệ............................................................... 20
IV.3.1. Xử lý nước thải in:................................................................................... 20
IV.3.2 Xử lý nước thải sinh hoạt ......................................................................... 21

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ CHI PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

V.1. Tính toán thiết kế......................................................................................... 24
V.1.1. Bể thu gom nước thải sinh hoạt................................................................ 24
V.1.2. Bể điều hoà ............................................................................................... 24
V.1.3. Bể Aerotank............................................................................................... 24
V.1.4. Bể lắng đứng cho nước thải sinh hoạt...................................................... 26
V.1.5. Bể lắng nước thải in.................................................................................. 27
V.1.6. Bể lọc hấp phụ bằng than hoạt tính.......................................................... 27
V.2. Bản vẽ thiết kế............................................................................................. 27
V.3. Chi phí các công trình đơn vị ...................................................................... 28
V.3.1 Công trình xây dựng .................................................................................. 28
V.3.2 Chi phí thiết bị ........................................................................................... 32
V.3.3 Lượng hoá chất sử dụng ............................................................................ 36
V.3.4 Chi phí vận hành........................................................................................ 38

CHƯƠNG VI: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

VI.1 Nguyên tắc đấu nối ..................................................................................... 40
VI.2. Các thiết bị đi kèm từng bể ........................................................................ 40
VI.2.1. Bể thu gom............................................................................................... 40
VI.2.2. Bể điều hòa.............................................................................................. 40
VI.2.3. Bể Aerotank ............................................................................................. 40
VI.2.4. Bể lắng nước thải sinh hoạt..................................................................... 40
VI.2.5. Bể lọc ngược hấp phụ bằng than hoạt tính ............................................. 41
VI.2.6. Module khử trùng .................................................................................... 41
VI.3 Nguyên tắc vận hành................................................................................... 41
VI.4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý ..................................... 45

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồ án tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải


Link download

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải in công suất 35m3 /ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBĐ"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594