Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B

0 Lượt xem: | Nhận xét: 2
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Đặt vấn đề
I.2. Mục tiêu và nội dung thực hiện

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CỦA NGÀNH NÀY

II.1. Tổng quát quy trình công nghệ sản xuất
II.1.1.Thành phần của mía và nước mía
II.1.2.Hóa chất làm trong và tẩy màu
II.1.3.Công nghệ sản xuất đường thô
II.1.4.Công nghệ sản xuất đường tinh luyện
II.2.Sơ lược hiện trang ngành sản xuất đường ở việt nam
II.3.Nước thải ngành công nghịêp sản xuất đường
II.3.1.Nước thải từ khu ép mía
II.3.2.Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn
II.3.3. Nước thải khu lò hơi
II.3.4.Đặc trưng của nước thải nhà máy đường
II.4. Khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải ngành công nghiệp đường

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG

III.1.Lựa chọn quy trình công nghệ
III.2.Thuyết minh quy trình công nghệ
III.3.Mô tả các công trình đơn vị
III.3.1. Song chắn rác
III.3.2. Hố thu gom
III.3.3. Bể lắng cát 
III.3.4. Bể điều hòa 
III.3.5. Bể lắng I.
III.3.6. Bể UASB 
III.3.7. Bể Aerotank
III.3.8. Bể lắng II.
III.3.9. Bể nén bùn 

CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

IV.1. Tính bể UASB
IV.2. Tính bể Aerotank 
IV.3. Tính hố thu
IV.4. Tính bể điều hòa
IV.5. Tính bể lắng I.

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT LUẬN 

V.1. Tính toán chi phí 
V.1.1. Chi phí xây dựng.
V.1.2. Chi phí thiết bị..
V.1.3. Chi phí phát sinh
V.1.4. Chi phí tổng cộng
V.2. Kết luận 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường

Link download

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

2 Responses to "Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B"

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594