NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán lượng giá thể bổ sung vào bể MBBR

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán lượng giá thể bổ sung vào bể MBBR Tính toán lượng giá thể bổ sung vào bể MBBR
9/10 356 bình chọn
Ta có: 

Q = 1000 m3/ngày

BOD5 = 500 mg/l

Tỉ lệ sử dụng BOD trên diện tích bề mặt giá thể: 16 g BOD/m2  (Tham khảo bảng bên dưới)

Bảng 9-5. Mecaft and Eddy 2014

Diện tích giá thể cần sử dụng là: 

A(m) = (Q m3/ngày * BOD mg/l) / 16 g BOD/m2

A(m) = (1000 m3/ngày * 500 mg/l) / 16 g BOD/m2 = 31.250 m2

Lựa chọn giá thể có diện tích bề mặt là 2.200 m2/m3

=> Khổi lượng giá thể cần bổ sung là: 

M(m) = A(m) m2 / 2.200 m2/m3

M(m) = 31.250 m2 / 2.200 m2/m3 = 14.2 m3

 Đối với NH4, NO3 dựa vào bảng 9-5 để tính tương tự như trên nhé. 

Lưu ý: bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu ai có cách nào tính hay hơn có thể chia sẻ để mình bổ sung thêm vào bài viết này nhé.

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tính toán lượng giá thể bổ sung vào bể MBBR"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594