NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án tốt nghiệp Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải Đồ án tốt nghiệp Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải
9/10 356 bình chọn
Mục lục

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.2 Mục đích
1.3 Nội dung
1.4 Phạm vi nghiên cứu

Chương 2: TỔNG QUAN

2.1 Giới thiệu về nước thải và nitrate trong nước thải
2.2 Giới thiệu về vi sinh vật xử lý nitrate
2.3 Cơ chế sinh hóa của quá trình khử nitrate
2.4 Các phương pháp khử nitrate
2.5 Giới thiệu về một số công nghệ xử lý nitrate theo phương sinh học
2.6 Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nitrate

Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thời gian và địa điểm
3.2 Vật liệu –Thiết Bị
3.3. Phương pháp nghiên cứu sử dụng
3.4. Bố trí thí nghiệm

Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng xử lý nitrate
4.2 Kết quả đánh giá khả năng xử lý nitrate của các chủng này trong phòng thí nghiệm

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
Đồ án tốt nghiệp Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải

Link download:

Bản xem trước:

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án tốt nghiệp Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594