NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 12000 m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 12000 m3/ngày đêm Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 12000 m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM
1.1.Giới thiệu về nước ngầm
1.2. Đặc điểm, thành phần và tính chất của nguồn nước ngầm
1.2.1. Đặc trưng của nguồn nước ngầm..
1.2.2. Thành phần và tính chất nước ngầm
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
 NƯỚC NGẦM
2.1.Các công trình thu nước ngầm
2.2.Công trình vận chuyển nước ngầm
2.3. .Xử lý nước cấp bằng phương pháp cơ học
2.3.1. Hồ chứa và lắng sơ bộ
2.3.2. Song chắn rác và lưới chắn rác
2.3.3. Bể lắng cát
2.3.4. Lắng
2.3.5.Lọc
2.4.Khử sắt trong nước ngầm
2.4.1. Trạng thái tồn tại của sắt trong nguồn nước ngầm
2.4.2. Các phương pháp khử sắt trong  xử lý  nước ngầm
Chương 3: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
3.1. Đề xuất phương án xử lý
3.2. Lý do lựa chọn phương án xử lý
3.3. Thuyết minh công nghệ
3.4. Tính toán lượng hóa chất và các công trình đơn vị
3.4.1. Tính toán lượng hóa chất
3.4.2. Thùng quạt gió
a. Nhiệm vụ
b. Tính toán
3.4.3.Bể lắng ngang
a. Nhiệm vụ
b. Tính toán
3.4.4. Bể lọc nhanh
a. Nhiệm vụ
b. Tính toán
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 12000 m3/ngày đêm
Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tải trợ

Liên kết

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải | Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357